Panasonic - Máy ảnh Mirrorless

2020
Panasonic Lumix DC-BGH1

Panasonic Lumix DC-BGH1

Ngày ra mắt: 12-tháng 10-2020
10MP, cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-S5

Panasonic Lumix DC-S5

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2020
24MP, màn hình 3", cảm biến Full frame
Panasonic Lumix DC-G100 (Lumix DC-G110)

Panasonic Lumix DC-G100 (Lumix DC-G110)

Ngày ra mắt: 23-tháng 06-2020
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2019
Panasonic Lumix DC-S1H

Panasonic Lumix DC-S1H

Ngày ra mắt: 30-tháng 05-2019
24MP, màn hình 3.2", cảm biến Full frame
Panasonic Lumix DC-G90 (Lumix DC-G91)

Panasonic Lumix DC-G90 (Lumix DC-G91)

Ngày ra mắt: 04-tháng 04-2019
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-G95

Panasonic Lumix DC-G95

Ngày ra mắt: 04-tháng 04-2019
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-S1R

Panasonic Lumix DC-S1R

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2019
47MP, màn hình 3.2", cảm biến Full frame
Panasonic Lumix DC-S1

Panasonic Lumix DC-S1

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2019
24MP, màn hình 3.2", cảm biến Full frame
2018
Panasonic Lumix DC-GX9

Panasonic Lumix DC-GX9

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2018
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-GF10 (GF90)

Panasonic Lumix DC-GF10 (GF90)

Ngày ra mắt: 31-tháng 01-2018
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-GH5S

Panasonic Lumix DC-GH5S

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2018
10MP, màn hình 3.2", cảm biến Four Thirds
2017
Panasonic Lumix DC-G9

Panasonic Lumix DC-G9

Ngày ra mắt: 08-tháng 11-2017
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-GH5

Panasonic Lumix DC-GH5

Ngày ra mắt: 03-tháng 01-2017
20MP, màn hình 3.2", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DC-GX850 (Lumix DC-GX800 / Lumix DC-GF9)

Panasonic Lumix DC-GX850 (Lumix DC-GX800 / Lumix DC-GF9)

Ngày ra mắt: 03-tháng 01-2017
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2016
Panasonic Lumix DMC-G85 (Lumix DMC-G80)

Panasonic Lumix DMC-G85 (Lumix DMC-G80)

Ngày ra mắt: 18-tháng 09-2016
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GX85 (Lumix DMC-GX80 / Lumix DMC-GX7 Mark II)

Panasonic Lumix DMC-GX85 (Lumix DMC-GX80 / Lumix DMC-GX7 Mark II)

Ngày ra mắt: 04-tháng 04-2016
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GF8

Panasonic Lumix DMC-GF8

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2016
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2015
Panasonic Lumix DMC-GX8

Panasonic Lumix DMC-GX8

Ngày ra mắt: 16-tháng 07-2015
20MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G7

Panasonic Lumix DMC-G7

Ngày ra mắt: 18-tháng 05-2015
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GF7

Panasonic Lumix DMC-GF7

Ngày ra mắt: 19-tháng 01-2015
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2014
Panasonic Lumix DMC-GM5

Panasonic Lumix DMC-GM5

Ngày ra mắt: 14-tháng 09-2014
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GH4

Panasonic Lumix DMC-GH4

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2014
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2013
Panasonic Lumix DMC-GM1

Panasonic Lumix DMC-GM1

Ngày ra mắt: 17-tháng 10-2013
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GX7

Panasonic Lumix DMC-GX7

Ngày ra mắt: 01-tháng 08-2013
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G6

Panasonic Lumix DMC-G6

Ngày ra mắt: 24-tháng 04-2013
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GF6

Panasonic Lumix DMC-GF6

Ngày ra mắt: 09-tháng 04-2013
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2012
Panasonic Lumix DMC-GH3

Panasonic Lumix DMC-GH3

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G5

Panasonic Lumix DMC-G5

Ngày ra mắt: 18-tháng 07-2012
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GF5

Panasonic Lumix DMC-GF5

Ngày ra mắt: 04-tháng 04-2012
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2011
Panasonic Lumix DMC-GX1

Panasonic Lumix DMC-GX1

Ngày ra mắt: 06-tháng 11-2011
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GF3

Panasonic Lumix DMC-GF3

Ngày ra mắt: 12-tháng 06-2011
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G3

Panasonic Lumix DMC-G3

Ngày ra mắt: 11-tháng 05-2011
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2010
Panasonic Lumix DMC-GF2

Panasonic Lumix DMC-GF2

Ngày ra mắt: 03-tháng 11-2010
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GH2

Panasonic Lumix DMC-GH2

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2010
16MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G10

Panasonic Lumix DMC-G10

Ngày ra mắt: 06-tháng 03-2010
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-G2

Panasonic Lumix DMC-G2

Ngày ra mắt: 06-tháng 03-2010
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2009
Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1

Ngày ra mắt: 02-tháng 09-2009
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
Panasonic Lumix DMC-GH1

Panasonic Lumix DMC-GH1

Ngày ra mắt: 03-tháng 03-2009
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds
2008
Panasonic Lumix DMC-G1

Panasonic Lumix DMC-G1

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2008
12MP, màn hình 3", cảm biến Four Thirds


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây