Canon - Máy ảnh Compact

2020
Canon PowerShot Zoom

Canon PowerShot Zoom

Ngày ra mắt: 13-tháng 10-2020
12MP, ống kính 100 - 400 mm (4x)
2019
Canon PowerShot G5 X Mark II

Canon PowerShot G5 X Mark II

Ngày ra mắt: 08-tháng 07-2019
20MP, màn hình 3", ống kính 24 - 120 mm (5x), 3070C001
Canon PowerShot G7 X Mark III

Canon PowerShot G7 X Mark III

Ngày ra mắt: 08-tháng 07-2019
20MP, màn hình 3", ống kính 24 - 100 mm (4.2x), 3637C001
2018
Canon PowerShot SX70 HS

Canon PowerShot SX70 HS

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2018
20MP, màn hình 3", ống kính 21 – 1365 mm (65x)
Canon PowerShot SX740 HS

Canon PowerShot SX740 HS

Ngày ra mắt: 31-tháng 07-2018
21MP, màn hình 3", ống kính 24 – 960 mm (40x)
2017
Canon PowerShot G1 X Mark III

Canon PowerShot G1 X Mark III

Ngày ra mắt: 16-tháng 10-2017
24MP, màn hình 3", ống kính 24 – 72 mm (3x)
Canon PowerShot SX730 HS

Canon PowerShot SX730 HS

Ngày ra mắt: 06-tháng 04-2017
21MP, màn hình 3", ống kính 24 – 960 mm (40x)
Canon PowerShot G9 X Mark II

Canon PowerShot G9 X Mark II

Ngày ra mắt: 14-tháng 01-2017
20MP, màn hình 3", ống kính 28 – 84 mm (3x)
2016
Canon PowerShot SX620 HS

Canon PowerShot SX620 HS

Ngày ra mắt: 11-tháng 05-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 625 mm (25x)
Canon PowerShot SX720 HS

Canon PowerShot SX720 HS

Ngày ra mắt: 18-tháng 02-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 960 mm (40x)
Canon PowerShot G7 X Mark II

Canon PowerShot G7 X Mark II

Ngày ra mắt: 18-tháng 02-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 100 mm (4.2x)
Canon PowerShot ELPH 360 HS

Canon PowerShot ELPH 360 HS

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 300 mm (12x)
Canon PowerShot SX420 IS

Canon PowerShot SX420 IS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1008 mm (42x)
Canon PowerShot SX540 HS

Canon PowerShot SX540 HS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1200 mm (50x)
Canon PowerShot ELPH 180

Canon PowerShot ELPH 180

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
20MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)
Canon PowerShot ELPH 190 IS

Canon PowerShot ELPH 190 IS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
20MP, màn hình 2.7", ống kính 24 – 240 mm (10x)
2015
Canon PowerShot G9 X

Canon PowerShot G9 X

Ngày ra mắt: 13-tháng 10-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 28 – 84 mm (3x)
Canon PowerShot G5 X

Canon PowerShot G5 X

Ngày ra mắt: 12-tháng 10-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 100 mm (4.2x)
Canon PowerShot G3 X

Canon PowerShot G3 X

Ngày ra mắt: 18-tháng 06-2015
20MP, màn hình 3.2", ống kính 24 – 600 mm (25x)
Canon XC10

Canon XC10

Ngày ra mắt: 08-tháng 04-2015
12MP, màn hình 3", ống kính 24 – 241 mm (10x)
Canon PowerShot ELPH 350 HS (IXUS 275 HS)

Canon PowerShot ELPH 350 HS (IXUS 275 HS)

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 300 mm (12x)
Canon PowerShot SX410 IS

Canon PowerShot SX410 IS

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 960 mm (40x)
Canon PowerShot SX610 HS

Canon PowerShot SX610 HS

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 450 mm (18x)
Canon PowerShot SX710 HS

Canon PowerShot SX710 HS

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 750 mm (30x)
Canon PowerShot SX530 HS

Canon PowerShot SX530 HS

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2015
16MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1200 mm (50x)
Canon IXUS 165

Canon IXUS 165

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2015
20MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)
Canon PowerShot ELPH 160 (IXUS 160)

Canon PowerShot ELPH 160 (IXUS 160)

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2015
20MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)
Canon PowerShot ELPH 170 IS (IXUS 170)

Canon PowerShot ELPH 170 IS (IXUS 170)

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2015
20MP, màn hình 2.7", ống kính 25 – 300 mm (12x)
2014
Canon PowerShot G7 X

Canon PowerShot G7 X

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 100 mm (4.2x)
Canon PowerShot SX60 HS

Canon PowerShot SX60 HS

Ngày ra mắt: 14-tháng 09-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 21 – 1365 mm (65x)
Canon PowerShot SX520 HS

Canon PowerShot SX520 HS

Ngày ra mắt: 29-tháng 07-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1008 mm (42x)
Canon PowerShot SX400 IS

Canon PowerShot SX400 IS

Ngày ra mắt: 29-tháng 07-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
Canon PowerShot ELPH 140 IS (IXUS 150)

Canon PowerShot ELPH 140 IS (IXUS 150)

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2014
16MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)
Canon PowerShot ELPH 150 IS (IXUS 155)

Canon PowerShot ELPH 150 IS (IXUS 155)

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
20MP, màn hình 2.7", ống kính 24 – 240 mm (10x)
Canon PowerShot D30

Canon PowerShot D30

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
12MP, màn hình 3", ống kính 28 – 140 mm (5x)
Canon PowerShot SX700 HS

Canon PowerShot SX700 HS

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 25 – 750 mm (30x)
Canon PowerShot G1 X Mark II

Canon PowerShot G1 X Mark II

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
13MP, màn hình 3", ống kính 24 – 120 mm (5x)
Canon PowerShot S200

Canon PowerShot S200

Ngày ra mắt: 11-tháng 02-2014
10MP, màn hình 3", ống kính 24 – 120 mm (5x)
Canon PowerShot ELPH 135 (IXUS 145)

Canon PowerShot ELPH 135 (IXUS 145)

Ngày ra mắt: 11-tháng 02-2014
16MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)
Canon PowerShot SX600 HS

Canon PowerShot SX600 HS

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 25 – 450 mm (18x)
Canon PowerShot N100

Canon PowerShot N100

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2014
12MP, màn hình 3", ống kính 24 – 120 mm (5x)
Canon PowerShot ELPH 340 HS (IXUS 265 HS)

Canon PowerShot ELPH 340 HS (IXUS 265 HS)

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2014
16MP, màn hình 3", ống kính 25 – 300 mm (12x)


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây