Canon - Máy ảnh DSLR

2020
Canon EOS-1D X Mark III

Canon EOS-1D X Mark III

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2020
20MP, màn hình 3.2", cảm biến Full frame
2019
Canon EOS 90D

Canon EOS 90D

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2019
33MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS Rebel SL3 (EOS 250D / EOS Kiss X10)

Canon EOS Rebel SL3 (EOS 250D / EOS Kiss X10)

Ngày ra mắt: 10-tháng 04-2019
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2018
Canon EOS 4000D

Canon EOS 4000D

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2018
18MP, màn hình 2.7″, cảm biến APS-C
Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2018
24MP, màn hình 3″, cảm biến APS-C
2017
Canon EOS Rebel SL2 (EOS 200D / Kiss X9)

Canon EOS Rebel SL2 (EOS 200D / Kiss X9)

Ngày ra mắt: 29-tháng 06-2017
24MP, màn hình 3″, cảm biến APS-C
Canon EOS 6D Mark II

Canon EOS 6D Mark II

Ngày ra mắt: 29-tháng 06-2017
26MP, màn hình 3″, cảm biến full frame
Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i

Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i

Ngày ra mắt: 15-tháng 02-2017
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 77D / EOS 9000D

Canon EOS 77D / EOS 9000D

Ngày ra mắt: 15-tháng 02-2017
24MP, màn hình 3″, cảm biến APS-C
2016
Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV

Ngày ra mắt: 25-tháng 08-2016
30MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Canon EOS Rebel T6 (EOS 1300D)

Canon EOS Rebel T6 (EOS 1300D)

Ngày ra mắt: 09-tháng 03-2016
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 80D

Canon EOS 80D

Ngày ra mắt: 17-tháng 02-2016
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS-1D X Mark II

Canon EOS-1D X Mark II

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2016
20MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
2015
Canon EOS Rebel T6i (EOS 750D / Kiss X8i)

Canon EOS Rebel T6i (EOS 750D / Kiss X8i)

Ngày ra mắt: 05-tháng 02-2015
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS Rebel T6s (EOS 760D / EOS 8000D)

Canon EOS Rebel T6s (EOS 760D / EOS 8000D)

Ngày ra mắt: 05-tháng 02-2015
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 5DS R

Canon EOS 5DS R

Ngày ra mắt: 05-tháng 02-2015
51MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Canon EOS 5DS

Canon EOS 5DS

Ngày ra mắt: 05-tháng 02-2015
51MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
2014
Canon EOS 7D Mark II

Canon EOS 7D Mark II

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
20MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 1200D (EOS Rebel T5 / EOS Kiss X70)

Canon EOS 1200D (EOS Rebel T5 / EOS Kiss X70)

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2013
Canon EOS 70D

Canon EOS 70D

Ngày ra mắt: 01-tháng 07-2013
20MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 700D (EOS Rebel T5i / EOS Kiss X7i)

Canon EOS 700D (EOS Rebel T5i / EOS Kiss X7i)

Ngày ra mắt: 21-tháng 03-2013
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS Rebel SL1 (EOS 100D)

Canon EOS Rebel SL1 (EOS 100D)

Ngày ra mắt: 20-tháng 03-2013
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2012
Canon EOS 6D

Canon EOS 6D

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
20MP, màn hình 3, cảm biến full frame
Canon EOS Rebel T4i (EOS 650D / EOS Kiss X6i)

Canon EOS Rebel T4i (EOS 650D / EOS Kiss X6i)

Ngày ra mắt: 07-tháng 06-2012
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS-1D C

Canon EOS-1D C

Ngày ra mắt: 11-tháng 04-2012
18MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Canon EOS 60Da

Canon EOS 60Da

Ngày ra mắt: 06-tháng 04-2012
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 5D Mark III

Canon EOS 5D Mark III

Ngày ra mắt: 01-tháng 03-2012
22MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
2011
Canon EOS-1D X

Canon EOS-1D X

Ngày ra mắt: 17-tháng 10-2011
18MP, màn hình 3.2, cảm biến full frame
Canon EOS 1100D (EOS Rebel T3 / EOS Kiss X50)

Canon EOS 1100D (EOS Rebel T3 / EOS Kiss X50)

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2011
12MP, màn hình 2.7", cảm biến APS-C
Canon EOS 600D (EOS Rebel T3i / EOS Kiss X5)

Canon EOS 600D (EOS Rebel T3i / EOS Kiss X5)

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2011
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2010
Canon EOS 60D

Canon EOS 60D

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 550D (EOS Rebel T2i / EOS Kiss X4)

Canon EOS 550D (EOS Rebel T2i / EOS Kiss X4)

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2010
18MP, màn hình 3, cảm biến APS-C
2009
Canon EOS-1D Mark IV

Canon EOS-1D Mark IV

Ngày ra mắt: 20-tháng 10-2009
16MP, màn hình 3", cảm biến APS-H
Canon EOS 7D

Canon EOS 7D

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2009
18MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 500D (EOS Rebel T1i / EOS Kiss X3)

Canon EOS 500D (EOS Rebel T1i / EOS Kiss X3)

Ngày ra mắt: 25-tháng 03-2009
15MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2008
Canon EOS 5D Mark II

Canon EOS 5D Mark II

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2008
21MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Canon EOS 50D

Canon EOS 50D

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2008
15MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS 1000D (EOS Rebel XS / Kiss F Digital)

Canon EOS 1000D (EOS Rebel XS / Kiss F Digital)

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2008
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Canon EOS 450D (EOS Rebel XSi / EOS Kiss X2)

Canon EOS 450D (EOS Rebel XSi / EOS Kiss X2)

Ngày ra mắt: 24-tháng 01-2008
12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2007
Canon EOS-1Ds Mark III

Canon EOS-1Ds Mark III

Ngày ra mắt: 20-tháng 08-2007
21MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Canon EOS 40D

Canon EOS 40D

Ngày ra mắt: 20-tháng 08-2007
10MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Canon EOS-1D Mark III

Canon EOS-1D Mark III

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2007
10MP, màn hình 3", cảm biến APS-H
2006
Canon EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi / EOS Kiss Digital X)

Canon EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi / EOS Kiss Digital X)

Ngày ra mắt: 24-tháng 08-2006
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Canon EOS 30D

Canon EOS 30D

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2006
8MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2005
Canon EOS 5D

Canon EOS 5D

Ngày ra mắt: 22-tháng 08-2005
13MP, màn hình 2.5", cảm biến full frame
Canon EOS-1D Mark II N

Canon EOS-1D Mark II N

Ngày ra mắt: 22-tháng 08-2005
8MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-H
Canon EOS 20Da

Canon EOS 20Da

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2005
8MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
Canon EOS 350D (EOS Digital Rebel XT / EOS Kiss Digital N)

Canon EOS 350D (EOS Digital Rebel XT / EOS Kiss Digital N)

Ngày ra mắt: 16-tháng 02-2005
8MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
2004
Canon EOS-1Ds Mark II

Canon EOS-1Ds Mark II

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2004
17MP, màn hình 2", cảm biến full frame
Canon EOS 20D

Canon EOS 20D

Ngày ra mắt: 18-tháng 08-2004
8MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
Canon EOS-1D Mark II

Canon EOS-1D Mark II

Ngày ra mắt: 28-tháng 01-2004
8MP, màn hình 2", cảm biến APS-H
2003
Canon EOS 300D (EOS Digital Rebel / EOS Kiss Digital)

Canon EOS 300D (EOS Digital Rebel / EOS Kiss Digital)

Ngày ra mắt: 19-tháng 08-2003
6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
Canon EOS 10D

Canon EOS 10D

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2003
6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
2002
Canon EOS-1Ds

Canon EOS-1Ds

Ngày ra mắt: 23-tháng 09-2002
11MP, màn hình 2", cảm biến full frame
Canon EOS D60

Canon EOS D60

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2002
6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
2001
Canon EOS-1D

Canon EOS-1D

Ngày ra mắt: 24-tháng 09-2001
4MP, màn hình 2", cảm biến APS-H
2000
Canon EOS D30

Canon EOS D30

Ngày ra mắt: 16-tháng 05-2000
3MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây