Sony - Máy ảnh Compact

2020
Sony ZV-1

Sony ZV-1

Ngày ra mắt: 25-tháng 05-2020
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 70 mm (2.9x)
2019
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Ngày ra mắt: 24-tháng 07-2019
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 200 mm (8.3x)
2018
Sony Cyber-shot DSC-HX95

Sony Cyber-shot DSC-HX95

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2018
18MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
Sony Cyber-shot DSC-HX99

Sony Cyber-shot DSC-HX99

Ngày ra mắt: 31-tháng 08-2018
18MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 V(A)

Sony Cyber-shot DSC-RX100 V(A)

Ngày ra mắt: 13-tháng 07-2018
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 70 mm (2.9x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI

Ngày ra mắt: 05-tháng 06-2018
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 200 mm (8.3x)
2017
Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV

Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2017
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 600 mm (25x)
Sony DSC-RX0

Sony DSC-RX0

Ngày ra mắt: 30-tháng 08-2017
15MP, màn hình 1.5", ống kính 24mm
2016
Sony Cyber-shot DSC-HX350

Sony Cyber-shot DSC-HX350

Ngày ra mắt: 19-tháng 12-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1000 mm (41.7x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 V

Sony Cyber-shot DSC-RX100 V

Ngày ra mắt: 05-tháng 10-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 70 mm (2.9x)
Sony Cyber-shot DSC-RX10 III

Sony Cyber-shot DSC-RX10 III

Ngày ra mắt: 28-tháng 03-2016
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 600 mm (25x)
Sony Cyber-shot DSC-HX80

Sony Cyber-shot DSC-HX80

Ngày ra mắt: 06-tháng 03-2016
18MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
2015
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II

Sony Cyber-shot DSC-RX1R II

Ngày ra mắt: 14-tháng 10-2015
42MP, màn hình 3", ống kính 35 mm
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II

Sony Cyber-shot DSC-RX10 II

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 200 mm (8.3x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2015
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 70 mm (2.9x)
Sony Cyber-shot DSC-WX500

Sony Cyber-shot DSC-WX500

Ngày ra mắt: 13-tháng 04-2015
18MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
Sony Cyber-shot DSC-HX90V

Sony Cyber-shot DSC-HX90V

Ngày ra mắt: 13-tháng 04-2015
18MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
2014
Sony Cyber-shot DSC-QX30

Sony Cyber-shot DSC-QX30

Ngày ra mắt: 02-tháng 09-2014
20MP, ống kính 24 – 720 mm (30x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

Ngày ra mắt: 15-tháng 05-2014
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 70 mm (2.9x)
Sony Cyber-shot DSC-H300

Sony Cyber-shot DSC-H300

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2014
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 875 mm (35x)
Sony Cyber-shot DSC-H400

Sony Cyber-shot DSC-H400

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2014
20MP, màn hình 3", ống kính 25 – 1550 mm (63.3x)
Sony Cyber-shot DSC-WX350

Sony Cyber-shot DSC-WX350

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2014
18MP, màn hình 3", ống kính 25 – 500 mm (20x)
Sony Cyber-shot DSC-W800

Sony Cyber-shot DSC-W800

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2014
20MP, màn hình 2.7", ống kính 26 – 130 mm (5x)
Sony Cyber-shot DSC-HX400V

Sony Cyber-shot DSC-HX400V

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1200 mm (50x)
Sony Cyber-shot DSC-WX220

Sony Cyber-shot DSC-WX220

Ngày ra mắt: 12-tháng 02-2014
18MP, màn hình 3", ống kính 25 – 250 mm (10x)
Sony Cyber-shot DSC-W810

Sony Cyber-shot DSC-W810

Ngày ra mắt: 07-tháng 01-2014
20MP, màn hình 2.7", ống kính 26 – 156 mm (6x)
Sony Cyber-shot DSC-W830

Sony Cyber-shot DSC-W830

Ngày ra mắt: 07-tháng 01-2014
20MP, màn hình 2.7", ống kính 25 – 200 mm (8x)
2013
Sony Cyber-shot DSC-RX10

Sony Cyber-shot DSC-RX10

Ngày ra mắt: 15-tháng 10-2013
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 200 mm (8.3x)
Sony Cyber-shot DSC-QX100

Sony Cyber-shot DSC-QX100

Ngày ra mắt: 03-tháng 09-2013
20MP, ống kính 28 – 100 mm (3.6x)
Sony Cyber-shot DSC-QX10

Sony Cyber-shot DSC-QX10

Ngày ra mắt: 03-tháng 09-2013
18MP, ống kính 25 – 250 mm (10x)
Sony Cyber-shot DSC-RX100 II

Sony Cyber-shot DSC-RX100 II

Ngày ra mắt: 27-tháng 06-2013
20MP, màn hình 3", ống kính 28 – 100 mm (3.6x)
Sony Cyber-shot DSC-RX1R

Sony Cyber-shot DSC-RX1R

Ngày ra mắt: 26-tháng 06-2013
24MP, màn hình 3", ống kính 35 mm
Sony Cyber-shot DSC-HX50V

Sony Cyber-shot DSC-HX50V

Ngày ra mắt: 24-tháng 04-2013
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 720 mm (30x)
Sony Cyber-shot DSC-TX30

Sony Cyber-shot DSC-TX30

Ngày ra mắt: 20-tháng 02-2013
18MP, màn hình 3.3", ống kính 26 – 130 mm (5x)
Sony Cyber-shot DSC-WX300

Sony Cyber-shot DSC-WX300

Ngày ra mắt: 20-tháng 02-2013
18MP, màn hình 3", ống kính 25 – 500 mm (20x)
Sony Cyber-shot DSC-HX300

Sony Cyber-shot DSC-HX300

Ngày ra mắt: 20-tháng 02-2013
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 1200 mm (50x)
Sony Cyber-shot DSC-W710

Sony Cyber-shot DSC-W710

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2013
16MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 140 mm (5x)
Sony Cyber-shot DSC-W730

Sony Cyber-shot DSC-W730

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2013
16MP, màn hình 2.7", ống kính 25 – 224 mm (9x)
Sony Cyber-shot DSC-H200

Sony Cyber-shot DSC-H200

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2013
20MP, màn hình 3", ống kính 24 – 633 mm (26.4x)
Sony Cyber-shot DSC-TF1

Sony Cyber-shot DSC-TF1

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2013
16MP, màn hình 2.7", ống kính 25 – 100 mm (4x)
Sony Cyber-shot DSC-WX80

Sony Cyber-shot DSC-WX80

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2013
16MP, màn hình 2.7", ống kính 28 – 224 mm (8x)


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây