Canon - Ống kính

2020
Canon RF 50mm F1.8 STM

Canon RF 50mm F1.8 STM

Ngày ra mắt: 04-tháng 11-2020
Prime lens, Canon RF
Canon RF 70-200 F4L IS USM

Canon RF 70-200 F4L IS USM

Ngày ra mắt: 04-tháng 11-2020
Zoom lens, Canon RF
Canon RF 800mm F11 IS STM

Canon RF 800mm F11 IS STM

Ngày ra mắt: 09-tháng 07-2020
Prime lens, Canon RF
Canon RF 600mm F11 IS STM

Canon RF 600mm F11 IS STM

Ngày ra mắt: 09-tháng 07-2020
Prime lens, Canon RF
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM

Canon RF 85mm F2 Macro IS STM

Ngày ra mắt: 09-tháng 07-2020
Prime lens, Canon RF
Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

Ngày ra mắt: 09-tháng 07-2020
Zoom lens, Canon RF
2019
Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM

Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Zoom lens, Canon RF
Canon RF 85mm F1.2L USM DS

Canon RF 85mm F1.2L USM DS

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Prime lens, Canon RF
Canon RF 85mm F1.2L USM

Canon RF 85mm F1.2L USM

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Prime lens, Canon RF, 3447C002
Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Zoom lens, Canon RF, CA24240RF
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Zoom lens, Canon RF
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Zoom lens, Canon RF
2018
Canon EF 600mm F4L IS III USM

Canon EF 600mm F4L IS III USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Telephoto prime lens, Canon EF, 3329C002
Canon EF 400mm F2.8L IS III USM

Canon EF 400mm F2.8L IS III USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Telephoto prime lens, Canon EF, 3045C002
Canon EF-M 32mm F1.4 STM

Canon EF-M 32mm F1.4 STM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Prime lens, Canon EF-M, 2439C002
Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Zoom lens, Canon RF, 2963C002
Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro

Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Macro prime lens, Canon RF, 2973C002
Canon RF 50mm F1.2L USM

Canon RF 50mm F1.2L USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Prime lens, Canon RF, 2959C002
Canon RF 28-70mm F2L USM

Canon RF 28-70mm F2L USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2018
Zoom lens, Canon RF, 2965C002
Canon EF 70-200mm F4L IS II USM

Canon EF 70-200mm F4L IS II USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 06-2018
Telephoto zoom lens, Canon EF, 2309C002
Canon EF 70-200mm F2.8L IS III USM

Canon EF 70-200mm F2.8L IS III USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 06-2018
Telephoto zoom lens, Canon EF, 3044C002
2017
Canon EF 85mm F1.4L IS USM

Canon EF 85mm F1.4L IS USM

Ngày ra mắt: 29-tháng 08-2017
Prime lens, Canon EF, 2271C002
Canon TS-E 135mm F4L Macro Tilt-Shift

Canon TS-E 135mm F4L Macro Tilt-Shift

Ngày ra mắt: 29-tháng 08-2017
Macro perspective control prime lens, Canon EF, 2275C002
Canon TS-E 90mm F2.8L Macro Tilt-Shift

Canon TS-E 90mm F2.8L Macro Tilt-Shift

Ngày ra mắt: 29-tháng 08-2017
Macro perspective control prime lens, Canon EF, 2274C002
Canon TS-E 50mm F2.8L Macro Tilt-Shift

Canon TS-E 50mm F2.8L Macro Tilt-Shift

Ngày ra mắt: 29-tháng 08-2017
Macro perspective control prime lens, Canon EF, 2273C002
Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM

Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM

Ngày ra mắt: 06-tháng 04-2017
Prime lens, Canon EF-S, 2220C002
Canon EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 15-tháng 02-2017
Zoom lens, Canon EF-S, 1620C002
2016
Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2016
Telephoto zoom lens, Canon EF-M, 1375C002
Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM

Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2016
Telephoto zoom lens, Canon EF, 0571C002
Canon EF 24-105mm F4L IS II USM

Canon EF 24-105mm F4L IS II USM

Ngày ra mắt: 25-tháng 08-2016
Zoom lens, Canon EF, 1380C002
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM

Ngày ra mắt: 25-tháng 08-2016
Wideangle zoom lens, Canon EF, 0573C002
Canon EF-M 28mm F3.5 Macro IS STM

Canon EF-M 28mm F3.5 Macro IS STM

Ngày ra mắt: 11-tháng 05-2016
Macro prime lens, Canon EF-M, 1362C002
Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM

Ngày ra mắt: 18-tháng 02-2016
Telephoto zoom lens, Canon EF-S, 1276C002
2015
Canon EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM

Canon EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM

Ngày ra mắt: 13-tháng 10-2015
Wideangle zoom lens, Canon EF-M, 0572C002
Canon EF 35mm F1.4L II USM

Canon EF 35mm F1.4L II USM

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2015
Prime lens, Canon EF, 9523B002
Canon EF 50mm F1.8 STM

Canon EF 50mm F1.8 STM

Ngày ra mắt: 11-tháng 05-2015
Prime lens, Canon EF, 0570C002
Canon EF 11-24mm F4L USM

Canon EF 11-24mm F4L USM

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2015
Wideangle fisheye zoom lens, Canon EF, 9520B002
2014
Canon EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

Canon EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

Ngày ra mắt: 11-tháng 11-2014
Telephoto zoom lens, Canon EF, 9524B002
Canon EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM

Canon EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Telephoto zoom lens, Canon EF, 9521B002
Canon EF-S 24mm F2.8 STM

Canon EF-S 24mm F2.8 STM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Prime lens, Canon EF-S, 9522B002
Canon EF 400mm F4 DO IS II USM

Canon EF 400mm F4 DO IS II USM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Prime lens, Canon EF, 8404B002
Canon EF-M 55-200mm F4.5-6.3 IS STM

Canon EF-M 55-200mm F4.5-6.3 IS STM

Ngày ra mắt: 17-tháng 06-2014
Telephoto zoom lens, Canon EF-M, 9517B002
Canon EF 16-35mm F4L IS USM

Canon EF 16-35mm F4L IS USM

Ngày ra mắt: 13-tháng 05-2014
Wideangle zoom lens, Canon EF, 9518B002
Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 13-tháng 05-2014
Wideangle zoom lens, Canon EF-S, 9519B002
2013
Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM

Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 22-tháng 08-2013
Telephoto zoom lens, Canon EF-S, 8546B002
Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM

Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 06-tháng 06-2013
Wideangle zoom lens, Canon EF-M
Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 21-tháng 05-2013
Zoom lens, Canon EF-S, 8114B002
Canon EF 200-400mm F4L IS USM Extender 1.4x

Canon EF 200-400mm F4L IS USM Extender 1.4x

Ngày ra mắt: 14-tháng 05-2013
Telephoto zoom lens, Canon EF, 5176B002
2012
Canon EF 24-70mm F4L IS USM

Canon EF 24-70mm F4L IS USM

Ngày ra mắt: 06-tháng 11-2012
Zoom lens, Canon EF, 6313B002
Canon EF 35mm F2 IS USM

Canon EF 35mm F2 IS USM

Ngày ra mắt: 06-tháng 11-2012
Wideangle prime lens, Canon EF, 5178B002
Canon EF-M 22mm F2 STM

Canon EF-M 22mm F2 STM

Ngày ra mắt: 23-tháng 07-2012
Wideangle prime lens, Canon EF-M, 5985B002
Canon EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM

Canon EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 23-tháng 07-2012
Zoom lens, Canon EF-M, 5984B002
Canon EF 40mm F2.8 STM

Canon EF 40mm F2.8 STM

Ngày ra mắt: 08-tháng 06-2012
Prime lens, Canon EF, 6310B002
Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM

Ngày ra mắt: 08-tháng 06-2012
Telephoto zoom lens, Canon EF-S, 6097B002
Canon EF 28mm F2.8 IS USM

Canon EF 28mm F2.8 IS USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2012
Wideangle prime lens, Canon EF, 5179B002
Canon EF 24mm F2.8 IS USM

Canon EF 24mm F2.8 IS USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2012
Wideangle prime lens, Canon EF, 5345B002
Canon EF 24-70mm F2.8L II USM

Canon EF 24-70mm F2.8L II USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2012
Zoom lens, Canon EF, 5175B002
2011
Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II

Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II

Ngày ra mắt: 13-tháng 06-2011
Telephoto zoom lens, Canon EF-S, 2044B002
Canon EF 600mm F4L IS II USM

Canon EF 600mm F4L IS II USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Telephoto prime lens, Canon EF, 5125B002
Canon EF 500mm F4L IS II USM

Canon EF 500mm F4L IS II USM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Telephoto prime lens, Canon EF, 5124B002
Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II

Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Zoom lens, Canon EF-S, 2042B002
Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 III

Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 III

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Zoom lens, Canon EF-S
2010
Canon Extender EF 2x III

Canon Extender EF 2x III

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Teleconverter, Canon EF, 4410B002
Canon Extender EF 1.4x III

Canon Extender EF 1.4x III

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Teleconverter, Canon EF, 4409B002
Canon EF 70-300mm F4-5.6L IS USM

Canon EF 70-300mm F4-5.6L IS USM

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Telephoto zoom lens, Canon EF, 4426B002
Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM

Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Wideangle fisheye zoom lens, Canon EF, 4427B002
Canon EF 400mm F2.8L IS II USM

Canon EF 400mm F2.8L IS II USM

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Telephoto prime lens, Canon EF, 4412B002
Canon EF 300mm F2.8L IS II USM

Canon EF 300mm F2.8L IS II USM

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2010
Telephoto prime lens, Canon EF, 4411B002
Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM

Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2010
Telephoto zoom lens, Canon EF, 2751B002
2009
Canon EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM

Canon EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2009
Zoom lens, Canon EF-S, 3560B002


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây