Zeiss - Ống kính

2019
Zeiss Otus 100mm F1.4

Zeiss Otus 100mm F1.4

Ngày ra mắt: 23-tháng 04-2019
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
2018
Zeiss Batis 40mm F2 CF

Zeiss Batis 40mm F2 CF

Ngày ra mắt: 27-tháng 09-2018
Prime lens, Sony FE
Zeiss Loxia 25mm F2.4

Zeiss Loxia 25mm F2.4

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2018
Prime lens, Sony FE
2017
Zeiss Milvus 25mm F1.4

Zeiss Milvus 25mm F1.4

Ngày ra mắt: 17-tháng 10-2017
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Milvus 35mm F1.4

Zeiss Milvus 35mm F1.4

Ngày ra mắt: 20-tháng 06-2017
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX), 2111788
Zeiss Batis 135mm F2.8

Zeiss Batis 135mm F2.8

Ngày ra mắt: 04-tháng 04-2017
Prime lens, Sony FE
2016
Zeiss Loxia 85mm F2.4

Zeiss Loxia 85mm F2.4

Ngày ra mắt: 14-tháng 09-2016
Prime lens, Sony FE
Zeiss Milvus 15mm F2.8

Zeiss Milvus 15mm F2.8

Ngày ra mắt: 07-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Milvus 18mm F2.8

Zeiss Milvus 18mm F2.8

Ngày ra mắt: 07-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Batis 18mm F2.8

Zeiss Batis 18mm F2.8

Ngày ra mắt: 13-tháng 04-2016
Prime lens, Sony FE, 2136-691
2015
Zeiss Otus 28mm F1.4

Zeiss Otus 28mm F1.4

Ngày ra mắt: 13-tháng 10-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Loxia 21mm F2.8

Zeiss Loxia 21mm F2.8

Ngày ra mắt: 11-tháng 10-2015
Prime lens, Sony FE
Zeiss Milvus 100mm F2

Zeiss Milvus 100mm F2

Ngày ra mắt: 09-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Milvus 50mm F1.4

Zeiss Milvus 50mm F1.4

Ngày ra mắt: 09-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Milvus 21mm F2.8

Zeiss Milvus 21mm F2.8

Ngày ra mắt: 09-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (DX)
Zeiss Milvus 50mm F2 Macro

Zeiss Milvus 50mm F2 Macro

Ngày ra mắt: 09-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Batis 85mm F1.8

Zeiss Batis 85mm F1.8

Ngày ra mắt: 21-tháng 04-2015
Prime lens, Sony FE
Zeiss Batis 25mm F2

Zeiss Batis 25mm F2

Ngày ra mắt: 21-tháng 04-2015
Prime lens, Sony FE
2014
Carl Zeiss Distagon T* 35mm F1.4 ZM

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F1.4 ZM

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Prime lens, Leica M
Zeiss Otus 85mm F1.4

Zeiss Otus 85mm F1.4

Ngày ra mắt: 07-tháng 09-2014
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Zeiss Loxia 50mm F2

Zeiss Loxia 50mm F2

Ngày ra mắt: 02-tháng 09-2014
Prime lens, Sony FE
Zeiss Loxia 35mm F2

Zeiss Loxia 35mm F2

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2014
Prime lens, Sony FE
Zeiss Touit 50mm F2.8

Zeiss Touit 50mm F2.8

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2014
Prime lens, Fujifilm X - Sony E
2013
Zeiss Otus 55mm F1.4

Zeiss Otus 55mm F1.4

Ngày ra mắt: 06-tháng 10-2013
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
2012
ZEISS Touit 32mm F1.8

ZEISS Touit 32mm F1.8

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Prime lens, Fujifilm X - Sony E
Carl Zeiss Touit 12mm F2.8

Carl Zeiss Touit 12mm F2.8

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Prime lens, Fujifilm X - Sony E
Carl Zeiss Apo Sonnar T* 135mm F2

Carl Zeiss Apo Sonnar T* 135mm F2

Ngày ra mắt: 06-tháng 09-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Carl Zeiss Distagon T* 15mm F2.8

Carl Zeiss Distagon T* 15mm F2.8

Ngày ra mắt: 15-tháng 03-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
2011
Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2

Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2

Ngày ra mắt: 26-tháng 10-2011
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
2010
Carl Zeiss Distagon T* 35mm F1.4

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F1.4

Ngày ra mắt: 31-tháng 08-2010
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX)
2009
Carl Zeiss Makro-Planar T* 100mm F2

Carl Zeiss Makro-Planar T* 100mm F2

Ngày ra mắt: 03-tháng 12-2009
Prime lens, Canon EF - Pentax KAF - Nikon F (FX)
2008
Carl Zeiss Distagon T* 21mm F2.8

Carl Zeiss Distagon T* 21mm F2.8

Ngày ra mắt: 18-tháng 09-2008
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF
Chưa xác định thời gian ra mắt
Carl Zeiss Tele-Tessar T* 85mm F4 ZM

Carl Zeiss Tele-Tessar T* 85mm F4 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Sonnar T* 85mm F2 ZM

Carl Zeiss Sonnar T* 85mm F2 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Planar T* 50mm F2 ZM

Carl Zeiss Planar T* 50mm F2 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Planar T* 85mm F1.4

Carl Zeiss Planar T* 85mm F1.4

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF
Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4

Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF
Carl Zeiss Makro-Planar T* 50mm F2

Carl Zeiss Makro-Planar T* 50mm F2

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Canon EF - Pentax KAF - Nikon F (FX)
Carl Zeiss Distagon T* 18mm F4 ZM

Carl Zeiss Distagon T* 18mm F4 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Distagon T* 35mm F2

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F2

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF
Carl Zeiss Distagon T* 28mm F2

Carl Zeiss Distagon T* 28mm F2

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF
Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2.8

Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2.8

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Nikon F (FX) - Pentax KAF
Carl Zeiss Distagon T* 15mm F2.8 ZM

Carl Zeiss Distagon T* 15mm F2.8 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M, 1457856
Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM

Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss C Biogon T* 21mm F4.5 ZM

Carl Zeiss C Biogon T* 21mm F4.5 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss C Biogon T* 35mm F2.8 ZM

Carl Zeiss C Biogon T* 35mm F2.8 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Biogon T* 35mm F2 ZM

Carl Zeiss Biogon T* 35mm F2 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M, 1365-659
Carl Zeiss Biogon T* 28mm F2.8 ZM

Carl Zeiss Biogon T* 28mm F2.8 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Biogon T* 25mm F2.8 ZM

Carl Zeiss Biogon T* 25mm F2.8 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Prime lens, Leica M
Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8 ZM

Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8 ZM

Ngày ra mắt: Chưa xác định
prime lens | Leica M


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây