Tamron - Ống kính

2020
Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD

Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD

Ngày ra mắt: 02-tháng 12-2020
Zoom lens, Sony E, B070
Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD

Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2020
Zoom lens, Sony FE, A071
2019
Tamron 35mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Tamron 35mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Ngày ra mắt: 22-tháng 10-2019
Prime lens, Sony FE, F053
Tamron 24mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Tamron 24mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Ngày ra mắt: 22-tháng 10-2019
Prime lens, Sony FE, F051
Tamron 20mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Tamron 20mm F2.8 Di III OSD M 1:2

Ngày ra mắt: 22-tháng 10-2019
Prime lens, Sony FE, F050
Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

Ngày ra mắt: 22-tháng 10-2019
Zoom lens, Sony FE, A056
Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD

Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD

Ngày ra mắt: 20-tháng 02-2019
Zoom lens, Sony FE, A046
Tamron SP 35mm F1.4 Di USD

Tamron SP 35mm F1.4 Di USD

Ngày ra mắt: 20-tháng 02-2019
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX), F045
Tamron 35-150mm F2.8-4 Di VC OSD

Tamron 35-150mm F2.8-4 Di VC OSD

Ngày ra mắt: 19-tháng 02-2019
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A043
2018
Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2

Ngày ra mắt: 31-tháng 08-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A041
Tamron 17-35mm F2.8-4 Di OSD

Tamron 17-35mm F2.8-4 Di OSD

Ngày ra mắt: 06-tháng 08-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A037
Tamron 70-210mm F4 Di VC USD

Tamron 70-210mm F4 Di VC USD

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A034
Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD

Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2018
Zoom lens, Sony FE, A036
2017
Tamron 100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD

Tamron 100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD

Ngày ra mắt: 26-tháng 10-2017
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A035
Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2

Ngày ra mắt: 30-tháng 06-2017
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A032
Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD

Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD

Ngày ra mắt: 23-tháng 06-2017
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX), B028
Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2017
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX), A025
Tamron 10-24mm F3.5-4.5 Di II VC HLD

Tamron 10-24mm F3.5-4.5 Di II VC HLD

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2017
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX), B023
2016
Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2016
Zoom lens | Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A022
Tamron SP 90mm F2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

Tamron SP 90mm F2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD

Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
2015
Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD

Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 02-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD

Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 02-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di II VC

Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di II VC

Ngày ra mắt: 06-tháng 08-2015
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha, B018
2014
Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2014
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha DT, A012
Tamron 14-150mm F3.5-5.8 Di III

Tamron 14-150mm F3.5-5.8 Di III

Ngày ra mắt: 19-tháng 06-2014
Zoom lens, Micro Four Thirds, C001
Tamron 28-300mm F3.5-6.3 Di VC PZD

Tamron 28-300mm F3.5-6.3 Di VC PZD

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2014
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A010
Tamron 16-300mm F3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

Tamron 16-300mm F3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2014
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha, B016
2013
Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD

Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD

Ngày ra mắt: 07-tháng 11-2013
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A011
2012
Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro 1:1 VC USD (F004)

Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro 1:1 VC USD (F004)

Ngày ra mắt: 13-tháng 09-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD

Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 13-tháng 09-2012
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A009
Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD

Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2012
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A007
2011
Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC

Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC

Ngày ra mắt: 08-tháng 12-2011
Zoom lens, Canon EF-M - Sony E, B011
2010
Tamron 18-270mm F3.5-6.3 Di II PZD

Tamron 18-270mm F3.5-6.3 Di II PZD

Ngày ra mắt: 09-tháng 12-2010
Zoom lens, Sony/Minolta Alpha DT, B008
Tamron 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD

Tamron 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD

Ngày ra mắt: 09-tháng 12-2010
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha DT, B008
Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di USD

Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di USD

Ngày ra mắt: 10-tháng 08-2010
zoom lens, Sony/Minolta Alpha
Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD

Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD

Ngày ra mắt: 10-tháng 08-2010
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, A005
2009
Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF)

Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 2009
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX), B005
Tamron SP AF 60mm F2 Di II LD IF Macro

Tamron SP AF 60mm F2 Di II LD IF Macro

Ngày ra mắt: 23-tháng 03-2009
Prime lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha, G005
2008
Tamron SP AF 90mm F2.8 Di Macro

Tamron SP AF 90mm F2.8 Di Macro

Ngày ra mắt: 2008
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
Tamron SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)

Tamron SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 2008
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha, B001
Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical (IF) Macro

Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical (IF) Macro

Ngày ra mắt: 2008
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Tamron AF 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) MACRO

Tamron AF 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) MACRO

Ngày ra mắt: 29-tháng 07-2008
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX)
Tamron AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical (IF)

Tamron AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 14-tháng 05-2008
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha, A09
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) MACRO

Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) MACRO

Ngày ra mắt: 06-tháng 02-2008
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha, A001
Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical (IF)

Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 31-tháng 01-2008
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha, A16
Tamron AF 70-300mm F4-5.6 Di LD Macro

Tamron AF 70-300mm F4-5.6 Di LD Macro

Ngày ra mắt: 31-tháng 01-2008
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
Tamron AF 18-200mm F3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro

Tamron AF 18-200mm F3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro

Ngày ra mắt: 30-tháng 01-2008
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
2006
Tamron AF 28-200mm F3.8-5.6 XR Di Aspherical (IF) Macro

Tamron AF 28-200mm F3.8-5.6 XR Di Aspherical (IF) Macro

Ngày ra mắt: 2006
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
Tamron AF 18-250mm F3.5-6.3 Di II LD Aspherical (IF) Macro

Tamron AF 18-250mm F3.5-6.3 Di II LD Aspherical (IF) Macro

Ngày ra mắt: tháng 09-2006
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
2005
Tamron AF 55-200mm F4-5.6 Di II LD Macro

Tamron AF 55-200mm F4-5.6 Di II LD Macro

Ngày ra mắt: tháng 10-2005
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha
2004
Tamron SP AF 17-35mm F2.8-4 Di LD Aspherical (IF)

Tamron SP AF 17-35mm F2.8-4 Di LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 2004
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Tamron SP AF 200-500mm F5-6.3 Di LD (IF)

Tamron SP AF 200-500mm F5-6.3 Di LD (IF)

Ngày ra mắt: 2004
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha
Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di LD Aspherical (IF) Macro

Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di LD Aspherical (IF) Macro

Ngày ra mắt: 05-tháng 10-2004
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
Tamron SP AF 11-18mm F4.5-5.6 Di II LD Aspherical (IF)

Tamron SP AF 11-18mm F4.5-5.6 Di II LD Aspherical (IF)

Ngày ra mắt: 28-tháng 09-2004
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX)
2003
Tamron SP AF 180mm F3.5 Di LD (IF) Macro

Tamron SP AF 180mm F3.5 Di LD (IF) Macro

Ngày ra mắt: 2003
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sony/Minolta Alpha, B01
1998
Tamron AF 28-80mm F3.5-5.6 Aspherical

Tamron AF 28-80mm F3.5-5.6 Aspherical

Ngày ra mắt: 1998
Zoom lens, Canon EF - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Nikon F (FX)
Chưa xác định thời gian ra mắt
Tamron SP AF 2X Pro Teleconverter

Tamron SP AF 2X Pro Teleconverter

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Teleconverter, Canon EF - Nikon F (FX)
Tamron SP AF 1.4X Pro Teleconverter

Tamron SP AF 1.4X Pro Teleconverter

Ngày ra mắt: Chưa xác định
Teleconverter, Canon EF - Nikon F (FX)


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây