Pentax - Ống kính

2020
HD Pentax-D FA* 85mm F1.4 ED SDM AW

HD Pentax-D FA* 85mm F1.4 ED SDM AW

Ngày ra mắt: 26-tháng 05-2020
Prime lens, Pentax KAF4
HD Pentax-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR

HD Pentax-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR

Ngày ra mắt: 21-tháng 01-2020
Zoom lens, Pentax KAF4
2019
HD Pentax-DA 10-17mm F3.5-4.5 ED fisheye

HD Pentax-DA 10-17mm F3.5-4.5 ED fisheye

Ngày ra mắt: 07-tháng 07-2019
Zoom lens, Pentax KAF
HD Pentax-FA 35mm F2 AL

HD Pentax-FA 35mm F2 AL

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2019
Prime lens, Pentax KAF
2017
HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8 ED DC AW

HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8 ED DC AW

Ngày ra mắt: 26-tháng 10-2017
Zoom lens, Pentax KAF3
HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW

HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW

Ngày ra mắt: 26-tháng 10-2017
Prime lens, Pentax KAF4
2016
HD Pentax-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE

HD Pentax-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE

Ngày ra mắt: 08-tháng 06-2016
Zoom lens, Pentax KAF3
HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR

HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR

Ngày ra mắt: 17-tháng 02-2016
Zoom lens, Pentax KAF3
HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR

HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR

Ngày ra mắt: 17-tháng 02-2016
Zoom lens, Pentax KAF3
2015
HD Pentax-D FA645 35mm F3.5 AL [IF]

HD Pentax-D FA645 35mm F3.5 AL [IF]

Ngày ra mắt: 11-tháng 11-2015
Prime lens, Pentax 645AF2, 26450
HD Pentax D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR

HD Pentax D FA 24-70mm F2.8 ED SDM WR

Ngày ra mắt: 24-tháng 09-2015
Zoom lens, Pentax KAF3
HD Pentax DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE

HD Pentax DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE

Ngày ra mắt: 09-tháng 02-2015
Zoom lens, Pentax KAF3, 21357
HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW

HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW

Ngày ra mắt: 04-tháng 02-2015
Zoom lens, Pentax KAF3, 21340
HD Pentax D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW

HD Pentax D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW

Ngày ra mắt: 04-tháng 02-2015
Zoom lens, Pentax KAF3, 21330
2014
HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR

HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR

Ngày ra mắt: 28-tháng 10-2014
Zoom lens, Pentax KAF3, 21387
HD Pentax-DA645 28-45mm F4.5 ED AW SR

HD Pentax-DA645 28-45mm F4.5 ED AW SR

Ngày ra mắt: 03-tháng 08-2014
Prime lens, Pentax 645AF2, 26390
HD Pentax DA AF 1.4x AW Rear Converter

HD Pentax DA AF 1.4x AW Rear Converter

Ngày ra mắt: 04-tháng 02-2014
Teleconverter, Pentax KAF2, 37962
2013
Pentax 08 Wide Zoom

Pentax 08 Wide Zoom

Ngày ra mắt: 05-tháng 11-2013
Zoom lens, Pentax Q, 22827
HD Pentax-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited DC WR

HD Pentax-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited DC WR

Ngày ra mắt: 05-tháng 11-2013
Zoom lens, Pentax KAF3, 23000
HD Pentax DA 55-300mm F4-5.8 ED WR

HD Pentax DA 55-300mm F4-5.8 ED WR

Ngày ra mắt: 07-tháng 10-2013
Zoom lens, Pentax KAF2, 22270
HD Pentax DA 70mm F2.4 Limited

HD Pentax DA 70mm F2.4 Limited

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2013
Prime lens, Pentax KAF, 21430
HD Pentax DA 40mm F2.8 Limited

HD Pentax DA 40mm F2.8 Limited

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2013
Prime lens, Pentax KAF, 21390
HD Pentax DA 35mm F2.8 Macro Limited

HD Pentax DA 35mm F2.8 Macro Limited

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2013
Prime lens, Pentax KAF, 21730
HD Pentax DA 15mm F4 ED AL Limited

HD Pentax DA 15mm F4 ED AL Limited

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2013
Prime lens, Pentax KAF, 21800
HD Pentax DA 21mm F3.2 AL Limited

HD Pentax DA 21mm F3.2 AL Limited

Ngày ra mắt: 27-tháng 08-2013
Prime lens, Pentax KAF, 21590
Pentax 07 Mount Shield Lens

Pentax 07 Mount Shield Lens

Ngày ra mắt: 12-tháng 06-2013
Prime lens, Pentax Q, 22267
2012
Pentax 06 Telephoto Zoom 15-45mm F2.8

Pentax 06 Telephoto Zoom 15-45mm F2.8

Ngày ra mắt: 10-tháng 09-2012
Zoom lens, Pentax Q, 22157
Pentax HD DA 560mm F5.6 ED AW

Pentax HD DA 560mm F5.6 ED AW

Ngày ra mắt: 10-tháng 09-2012
Prime lens, Pentax KAF3, 22180
Pentax smc DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM

Pentax smc DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM

Ngày ra mắt: 10-tháng 09-2012
Zoom lens, Pentax KAF, 21497
HD Pentax D FA 645 Macro 90mm F2.8 ED AW SR

HD Pentax D FA 645 Macro 90mm F2.8 ED AW SR

Ngày ra mắt: 10-tháng 09-2012
Prime lens, Pentax 645AF2, 22210
Pentax smc DA 50mm F1.8

Pentax smc DA 50mm F1.8

Ngày ra mắt: 21-tháng 05-2012
Prime lens, Pentax KAF, 22177
Pentax DA 40mm F2.8 XS Lens

Pentax DA 40mm F2.8 XS Lens

Ngày ra mắt: 02-tháng 02-2012
Prime lens, Pentax KAF, 22137
2011
Pentax smc D FA 645 25mm F4 AL (IF) SDM AW

Pentax smc D FA 645 25mm F4 AL (IF) SDM AW

Ngày ra mắt: 2011
Prime lens, Pentax 645AF2, 26360
Pentax 05 Toy Lens Telephoto

Pentax 05 Toy Lens Telephoto

Ngày ra mắt: 22-tháng 06-2011
Prime lens, Pentax Q, 22117
Pentax 04 Toy Lens Wide

Pentax 04 Toy Lens Wide

Ngày ra mắt: 22-tháng 06-2011
Prime lens, Pentax Q, 22097
Pentax 03 Fisheye

Pentax 03 Fisheye

Ngày ra mắt: 22-tháng 06-2011
Prime lens, Pentax Q, 22087
Pentax 02 Standard Zoom

Pentax 02 Standard Zoom

Ngày ra mắt: 22-tháng 06-2011
Zoom lens, Pentax Q, 22077
Pentax 01 Standard Prime

Pentax 01 Standard Prime

Ngày ra mắt: 22-tháng 06-2011
Prime lens, Pentax Q, 22067
2010
Pentax smc D FA 645 55mm F2.8 AL (IF) SDM AW

Pentax smc D FA 645 55mm F2.8 AL (IF) SDM AW

Ngày ra mắt: 2010
Prime lens, Pentax 645AF2, 26350
Pentax smc DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR

Pentax smc DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR

Ngày ra mắt: 19-tháng 09-2010
Zoom lens, Pentax KAF3, 21977
Pentax smc DA 35mm F2.4 AL

Pentax smc DA 35mm F2.4 AL

Ngày ra mắt: 08-tháng 09-2010
Prime lens, Pentax KAF, 21987
2009
Pentax smc D-FA 100mm F2.8 Macro WR

Pentax smc D-FA 100mm F2.8 Macro WR

Ngày ra mắt: 08-tháng 12-2009
Prime lens, Pentax KAF, 21910
Pentax smc DA 50-200mm F4-5.6 ED WR

Pentax smc DA 50-200mm F4-5.6 ED WR

Ngày ra mắt: 20-tháng 05-2009
Zoom lens, Pentax KAF, 21870
Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

Ngày ra mắt: 20-tháng 05-2009
Zoom lens, Pentax KAF, 21880
Pentax smc DA 15mm F4 ED AL Limited

Pentax smc DA 15mm F4 ED AL Limited

Ngày ra mắt: 01-tháng 03-2009
Prime lens, Pentax KAF, 21470
2008
Pentax smc DA* 60-250mm F4 ED (IF) SDM

Pentax smc DA* 60-250mm F4 ED (IF) SDM

Ngày ra mắt: 22-tháng 09-2008
Zoom lens, Pentax KAF2, 21750
Pentax smc DA* 55mm F1.4 SDM

Pentax smc DA* 55mm F1.4 SDM

Ngày ra mắt: 22-tháng 09-2008
Prime lens, Pentax KAF3, 21790
Pentax smc DA 17-70mm F4 AL (IF) SDM

Pentax smc DA 17-70mm F4 AL (IF) SDM

Ngày ra mắt: 03-tháng 06-2008
Zoom lens, Pentax KAF3, 21740
Pentax smc DA 35mm F2.8 Macro Limited

Pentax smc DA 35mm F2.8 Macro Limited

Ngày ra mắt: 23-tháng 01-2008
Prime lens, Pentax KAF, 21450
Pentax smc DA 55-300mm F4-5.8 ED

Pentax smc DA 55-300mm F4-5.8 ED

Ngày ra mắt: 23-tháng 01-2008
Zoom lens, Pentax KAF, 21720
Pentax smc DA* 300mm F4 ED (IF) SDM

Pentax smc DA* 300mm F4 ED (IF) SDM

Ngày ra mắt: 23-tháng 01-2008
Prime lens, Pentax KAF2, 21760
Pentax smc DA* 200mm F2.8 ED (IF) SDM

Pentax smc DA* 200mm F2.8 ED (IF) SDM

Ngày ra mắt: 23-tháng 01-2008
Prime lens, Pentax KAF, 21700
Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 ED AL II (IF)

Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 ED AL II (IF)

Ngày ra mắt: 23-tháng 01-2008
Zoom lens, Pentax KAF, 21717
2007
Pentax smc DA 18-250mm F3.5-6.3

Pentax smc DA 18-250mm F3.5-6.3

Ngày ra mắt: 01-tháng 10-2007
Zoom lens, Pentax KAF
Pentax smc DA* 50-135mm F2.8 ED (IF) SDM

Pentax smc DA* 50-135mm F2.8 ED (IF) SDM

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2007
Zoom lens, Pentax KAF2, 21660
Pentax smc DA* 16-50mm F2.8 ED AL (IF) SDM

Pentax smc DA* 16-50mm F2.8 ED AL (IF) SDM

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2007
Zoom lens, Pentax KAF2, 21650
2006
Pentax smc DA 70mm F2.4 Limited

Pentax smc DA 70mm F2.4 Limited

Ngày ra mắt: 13-tháng 09-2006
Prime lens, Pentax KAF, 21620
Pentax smc DA 21mm F3.2 AL Limited

Pentax smc DA 21mm F3.2 AL Limited

Ngày ra mắt: 13-tháng 02-2006
Prime lens, Pentax KAF, 21410
2005
Pentax smc DA 10-17mm F3.5-4.5 ED (IF) Fisheye

Pentax smc DA 10-17mm F3.5-4.5 ED (IF) Fisheye

Ngày ra mắt: 30-tháng 11-2005
Zoom lens, Pentax KAF, 21580
Pentax smc DA 12-24mm F4 ED AL (IF)

Pentax smc DA 12-24mm F4 ED AL (IF)

Ngày ra mắt: 14-tháng 03-2005
Zoom lens, Pentax KAF, 21577
Pentax smc DA 50-200mm F4-5.6 ED

Pentax smc DA 50-200mm F4-5.6 ED

Ngày ra mắt: 17-tháng 02-2005
Zoom lens, Pentax KAF, 21567
2004
Pentax smc DA 40mm F2.8 Limited

Pentax smc DA 40mm F2.8 Limited

Ngày ra mắt: 14-tháng 12-2004
Prime lens, Pentax KAF, 21550
Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 AL

Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 AL

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2004
Zoom lens, Pentax KAF
Pentax smc D-FA 100mm F2.8 Macro

Pentax smc D-FA 100mm F2.8 Macro

Ngày ra mắt: 07-tháng 08-2004
Prime lens, Pentax KAF, 21520
Pentax smc D-FA 50mm F2.8 Macro

Pentax smc D-FA 50mm F2.8 Macro

Ngày ra mắt: 07-tháng 08-2004
Prime lens, Pentax KAF, 21530
Pentax smc DA 14mm F2.8 ED (IF)

Pentax smc DA 14mm F2.8 ED (IF)

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2004
Prime lens, Pentax KAF, 21510
2003
Pentax smc DA 16-45mm F4 ED AL

Pentax smc DA 16-45mm F4 ED AL

Ngày ra mắt: 08-tháng 12-2003
Zoom lens, Pentax KAF, 21507
2001
Pentax smc FA 31mm F1.8 AL Limited

Pentax smc FA 31mm F1.8 AL Limited

Ngày ra mắt: 2001
Prime lens, Pentax KAF, 20290
1999
Pentax smc FA 77mm F1.8 Limited

Pentax smc FA 77mm F1.8 Limited

Ngày ra mắt: 1999
Prime lens, Pentax KAF, 27980
1997
Pentax smc FA 43mm F1.9 Limited

Pentax smc FA 43mm F1.9 Limited

Ngày ra mắt: 1997
Prime lens, Pentax KAF, 20180


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây