Samyang/Rokinon - Ống kính

2020
Samyang AF 85mm F1.4 RF / Rokinon AF 85mm F1.4 RF

Samyang AF 85mm F1.4 RF / Rokinon AF 85mm F1.4 RF

Ngày ra mắt: 27-tháng 05-2020
Prime lens, Canon RF
Samyang MF 14mm F2.8 Mk2 / Rokinon MF 14mm F2.8 II

Samyang MF 14mm F2.8 Mk2 / Rokinon MF 14mm F2.8 II

Ngày ra mắt: 24-tháng 05-2020
Prime lens, Canon EF - Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (FX) - Sony FE
Samyang MF 85mm F1.4 Mk2 / Rokinon MF 85mm F1.4 II

Samyang MF 85mm F1.4 Mk2 / Rokinon MF 85mm F1.4 II

Ngày ra mắt: 24-tháng 05-2020
Prime lens, Canon EF - Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (FX) - Sony FE
Samyang AF 75mm F1.8 FE / Rokinon AF 75mm F1.8 FE

Samyang AF 75mm F1.8 FE / Rokinon AF 75mm F1.8 FE

Ngày ra mắt: 19-tháng 04-2020
Prime lens, Sony FE
2019
Samyang AF 18mm F2.8 FE / Rokinon AF 18mm F2.8 FE

Samyang AF 18mm F2.8 FE / Rokinon AF 18mm F2.8 FE

Ngày ra mắt: 28-tháng 08-2019
Prime lens, Sony FE
Samyang MF 85mm F1.4 Z / Rokinon MF 85mm F1.4 Z

Samyang MF 85mm F1.4 Z / Rokinon MF 85mm F1.4 Z

Ngày ra mắt: 15-tháng 04-2019
Prime lens, Nikon Z
Samyang MF 14mm F2.8 Z / Rokinon MF 14mm F2.8 Z

Samyang MF 14mm F2.8 Z / Rokinon MF 14mm F2.8 Z

Ngày ra mắt: 15-tháng 04-2019
Prime lens, Nikon Z
Samyang AF 85mm F1.4 F / Rokinon AF 85mm F1.4 F

Samyang AF 85mm F1.4 F / Rokinon AF 85mm F1.4 F

Ngày ra mắt: 13-tháng 04-2019
Prime lens, Nikon F (FX)
Samyang MF 85mm F1.4 RF / Rokinon MF 85mm F1.4 RF

Samyang MF 85mm F1.4 RF / Rokinon MF 85mm F1.4 RF

Ngày ra mắt: 05-tháng 04-2019
Prime lens, Canon RF
Samyang AF 85mm F1.4 FE / Rokinon AF 85mm F1.4

Samyang AF 85mm F1.4 FE / Rokinon AF 85mm F1.4

Ngày ra mắt: 14-tháng 03-2019
Prime lens, Sony FE
Samyang MF 14mm F2.8 RF / Rokinon MF 14mm F2.8 RF

Samyang MF 14mm F2.8 RF / Rokinon MF 14mm F2.8 RF

Ngày ra mắt: 05-tháng 03-2019
Prime lens, Canon RF
2018
Samyang XP 35mm F1.2 / Rokinon SP 35mm F1.2

Samyang XP 35mm F1.2 / Rokinon SP 35mm F1.2

Ngày ra mắt: 27-tháng 11-2018
Prime lens, Canon EF
Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS / Rokinon 85mm F1.8 ED UMC CS

Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS / Rokinon 85mm F1.8 ED UMC CS

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2018
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Sony E
Samyang AF 24mm F2.8 FE

Samyang AF 24mm F2.8 FE

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2018
Prime lens, Sony FE
Samyang AF 85mm F1.4 EF / Rokinon AF 85mm F1.4 EF

Samyang AF 85mm F1.4 EF / Rokinon AF 85mm F1.4 EF

Ngày ra mắt: 10-tháng 06-2018
Prime lens, Canon EF
Samyang XP 50mm F1.2

Samyang XP 50mm F1.2

Ngày ra mắt: 19-tháng 02-2018
Prime lens, Canon EF
Samyang AF 14mm F2.8 EF / Rokinon AF 14mm F2.8 EF

Samyang AF 14mm F2.8 EF / Rokinon AF 14mm F2.8 EF

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2018
Prime lens, Canon EF
Samyang AF 14mm F2.8 RF / Rokinon AF 14mm F2.8 RF

Samyang AF 14mm F2.8 RF / Rokinon AF 14mm F2.8 RF

Ngày ra mắt: 07-tháng 01-2018
Prime lens, Canon RF
2017
Samyang AF 35mm F1.4 FE / Rokinon AF 35mm F1.4 FE

Samyang AF 35mm F1.4 FE / Rokinon AF 35mm F1.4 FE

Ngày ra mắt: 09-tháng 10-2017
Prime lens, Sony FE, IO3514-E
Samyang AF 35mm F2.8 FE / Rokinon AF 35mm F2.8 FE

Samyang AF 35mm F2.8 FE / Rokinon AF 35mm F2.8 FE

Ngày ra mắt: 04-tháng 06-2017
Prime lens, Sony FE
2016
Samyang Premium MF 14mm F2.4

Samyang Premium MF 14mm F2.4

Ngày ra mắt: 11-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF
Samyang Premium MF 85mm F1.2

Samyang Premium MF 85mm F1.2

Ngày ra mắt: 11-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF
Samyang AF 14mm F2.8 FE

Samyang AF 14mm F2.8 FE

Ngày ra mắt: 16-tháng 08-2016
Prime lens, Sony FE
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC

Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC

Ngày ra mắt: 08-tháng 08-2016
Prime lens, Canon EF - Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Samsung NX - Sony/Minolta Alpha - Sony E
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS

Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS

Ngày ra mắt: 31-tháng 07-2016
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Sony E
Samyang AF 50mm F1.4 FE / Rokinon AF 50mm F1.4 FE

Samyang AF 50mm F1.4 FE / Rokinon AF 50mm F1.4 FE

Ngày ra mắt: 02-tháng 05-2016
Prime lens, Sony E
2015
Samyang 50mm F1.4 AS UMC / Rokinon 50mm F1.4 AS IF UMC

Samyang 50mm F1.4 AS UMC / Rokinon 50mm F1.4 AS IF UMC

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony E
Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS / Rokinon 21mm F1.4 ED AS UMC CS

Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS / Rokinon 21mm F1.4 ED AS UMC CS

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Sony E
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS / Rokinon 50mm F1.2 ED AS UMC

Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS / Rokinon 50mm F1.2 ED AS UMC

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2015
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Sony E
Samyang 100mm F2.8 Macro / Rokinon 100mm F2.8 Macro

Samyang 100mm F2.8 Macro / Rokinon 100mm F2.8 Macro

Ngày ra mắt: 31-tháng 03-2015
Prime lens, Canon EF - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony E
Samyang 135mm F2 ED UMC / Rokinon 135mm F2 ED UMC

Samyang 135mm F2 ED UMC / Rokinon 135mm F2 ED UMC

Ngày ra mắt: 11-tháng 01-2015
Prime lens, Canon EF - Canon EF-M - Four Thirds - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony E
2014
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye / Rokinon 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye

Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye / Rokinon 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye

Ngày ra mắt: 31-tháng 10-2014
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF2 - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
Samyang 50mm F1.4 AS UMC

Samyang 50mm F1.4 AS UMC

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2014
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
Samyang Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS / Rokinon Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS

Samyang Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS / Rokinon Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS

Ngày ra mắt: 27-tháng 04-2014
Pime lens, Canon EF-S - Four Thirds - Nikon F (DX) - Sony/Minolta Alpha
Samyang 12mm F2 NCS CS / Rokinon 12mm F2 NCS CS

Samyang 12mm F2 NCS CS / Rokinon 12mm F2 NCS CS

Ngày ra mắt: 20-tháng 03-2014
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Sony E
Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II / Rokinon 8mm F2.8 UMC Fisheye II

Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II / Rokinon 8mm F2.8 UMC Fisheye II

Ngày ra mắt: 20-tháng 03-2014
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Sony E
2013
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS / Rokinon 10mm F2.8 ED AS NCS CS

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS / Rokinon 10mm F2.8 ED AS NCS CS

Ngày ra mắt: 05-tháng 12-2013
Prime lens, Canon EF-M - Canon EF-S - Four Thirds - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony E
Samyang Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS / Rokinon Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS

Samyang Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS / Rokinon Reflex 300mm F6.3 ED UMC CS

Ngày ra mắt: 12-tháng 06-2013
Prime lens, Canon EF-M - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Sony E
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS / Rokinon 16mm F2 ED AS UMC CS

Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS / Rokinon 16mm F2 ED AS UMC CS

Ngày ra mắt: 12-tháng 06-2013
Prime lens, Canon EF-M - Canon EF-S - Four Thirds - Fujifilm X - Micro Four Thirds - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony E
Samyang 85mm F1.4 Aspherical IF / Rokinon 85mm F1.4

Samyang 85mm F1.4 Aspherical IF / Rokinon 85mm F1.4

Ngày ra mắt: 2013
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Four Thirds - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC / Rokinon 14mm F2.8 IF ED UMC

Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC / Rokinon 14mm F2.8 IF ED UMC

Ngày ra mắt: 2013
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Four Thirds - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
2012
Samyang T-S 24mm F3.5 ED AS UMC / Rokinon T-S 24mm F3.5 ED AS UMC

Samyang T-S 24mm F3.5 ED AS UMC / Rokinon T-S 24mm F3.5 ED AS UMC

Ngày ra mắt: 06-tháng 09-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye / Rokinon 8mm F2.8 UMC Fisheye

Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye / Rokinon 8mm F2.8 UMC Fisheye

Ngày ra mắt: 2012
Prime lens, Sony E
2011
Samyang 35mm F1.4 / Rokinon 35mm F1.4

Samyang 35mm F1.4 / Rokinon 35mm F1.4

Ngày ra mắt: 14-tháng 12-2011
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Four Thirds - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha
Samyang 7.5mm F3.5 UMC Fisheye MFT / Rokinon 7.5mm F3.5 UMC Fisheye MFT

Samyang 7.5mm F3.5 UMC Fisheye MFT / Rokinon 7.5mm F3.5 UMC Fisheye MFT

Ngày ra mắt: 05-tháng 09-2011
Prime lens, Micro Four Thirds
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC / Rokinon 24mm F1.4 ED AS IF UMC

Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC / Rokinon 24mm F1.4 ED AS IF UMC

Ngày ra mắt: 11-tháng 08-2011
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Four Thirds - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
2010
Samyang 35mm F1.4 AS UMC

Samyang 35mm F1.4 AS UMC

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2010
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Four Thirds - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha - Sony FE
2009
Samyang 8mm F3.5 Aspherical IF MC Fisheye / Rokinon 8mm F3.5 Fisheye

Samyang 8mm F3.5 Aspherical IF MC Fisheye / Rokinon 8mm F3.5 Fisheye

Ngày ra mắt: 2009
Prime lens, Canon EF-S - Four Thirds - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sony/Minolta Alpha


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây