Nikon - Ống kính

2020
Nikon Nikkor Z 50mm F1.2 S

Nikon Nikkor Z 50mm F1.2 S

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2020
Prime lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 14-24mm F2.8 S

Nikon Nikkor Z 14-24mm F2.8 S

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2020
Zoom lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 24-50mm F4-6.3

Nikon Nikkor Z 24-50mm F4-6.3

Ngày ra mắt: 20-tháng 07-2020
Zoom lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 24-200mm F4-6.3 VR

Nikon Nikkor Z 24-200mm F4-6.3 VR

Ngày ra mắt: 11-tháng 02-2020
Zoom lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 20mm F1.8 S

Nikon Nikkor Z 20mm F1.8 S

Ngày ra mắt: 11-tháng 02-2020
Prime lens, Nikon Z
Nikon AF-S Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

Nikon AF-S Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2020
Zoom lens, Nikon F (FX)
Nikon Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

Nikon Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2020
Zoom lens, Nikon Z
2019
Nikon Nikkor Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR

Nikon Nikkor Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR

Ngày ra mắt: 09-tháng 10-2019
Zoom lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR

Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR

Ngày ra mắt: 09-tháng 10-2019
Zoom lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 58mm F0.95 S Noct

Nikon Nikkor Z 58mm F0.95 S Noct

Ngày ra mắt: 09-tháng 10-2019
Prime lens, Nikon Z
Nikon Nikkor Z 24mm F1.8 S

Nikon Nikkor Z 24mm F1.8 S

Ngày ra mắt: 04-tháng 09-2019
Prime lens, Nikon Z, 20080
Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S

Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S

Ngày ra mắt: 30-tháng 07-2019
Prime lens, Nikon Z, 20090
Nikon Nikkor Z 24-70mm F2.8 S

Nikon Nikkor Z 24-70mm F2.8 S

Ngày ra mắt: 14-tháng 02-2019
Zoom lens, Nikon Z, 20089
Nikon Nikkor Z 14-30mm F4 S

Nikon Nikkor Z 14-30mm F4 S

Ngày ra mắt: 08-tháng 01-2019
Zoom lens, Nikon Z, 20070
2018
Nikon Nikkor Z 35mm F1.8 S

Nikon Nikkor Z 35mm F1.8 S

Ngày ra mắt: 23-tháng 08-2018
Prime lens, Nikon Z, 20081
Nikon Nikkor Z 50mm F1.8 S

Nikon Nikkor Z 50mm F1.8 S

Ngày ra mắt: 23-tháng 08-2018
Prime lens, Nikon Z, 20083
Nikon Nikkor Z 24-70mm F4 S

Nikon Nikkor Z 24-70mm F4 S

Ngày ra mắt: 23-tháng 08-2018
Zoom lens, Nikon Z, 20072
Nikon AF-S Nikkor 500mm F5.6E PF ED VR

Nikon AF-S Nikkor 500mm F5.6E PF ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 06-2018
Prime lens, Nikon F (FX), 20082
Nikon AF-S Nikkor 180-400mm F4E TC1.4 FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 180-400mm F4E TC1.4 FL ED VR

Ngày ra mắt: 09-tháng 01-2018
Zoom lens, Nikon F (FX), 20071
2017
Nikon AF-P Nikkor 70-300mm F4.5-5.6E ED VR

Nikon AF-P Nikkor 70-300mm F4.5-5.6E ED VR

Ngày ra mắt: 11-tháng 07-2017
Zoom lens, Nikon F (FX), 20068
Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.4E ED

Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.4E ED

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2017
Prime lens, Nikon F (FX), 20069
Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm F4.5-5.6G VR

Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm F4.5-5.6G VR

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2017
Zoom lens, Nikon F (DX), 20067
Nikon AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm F3.5-4.5E ED

Nikon AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm F3.5-4.5E ED

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2017
Zoom lens, Nikon F (FX), 20066
2016
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F2.8E FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F2.8E FL ED VR

Ngày ra mắt: 19-tháng 10-2016
Zoom lens, Nikon F (FX), 20063
Nikon PC Nikkor 19mm F4E ED Tilt-Shift

Nikon PC Nikkor 19mm F4E ED Tilt-Shift

Ngày ra mắt: 19-tháng 10-2016
Prime lens | Nikon F (FX), 20065
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR

Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 08-2016
Zoom lens, Nikon F (DX), 20062
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED

Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED

Ngày ra mắt: 13-tháng 08-2016
Zoom lens, Nikon F (DX), 20061
Nikon AF-S Nikkor 105mm F1.4E ED

Nikon AF-S Nikkor 105mm F1.4E ED

Ngày ra mắt: 26-tháng 07-2016
Prime lens, Nikon F (FX), 20064
Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G

Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
Zoom lens, Nikon F (DX), 20060
Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR

Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
Zoom lens, Nikon F (DX), 20059
2015
Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED

Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED

Ngày ra mắt: 04-tháng 08-2015
Prime lens, Nikon F (FX), 20057
Nikon AF-S Nikkor 200-500mm F5.6E ED VR

Nikon AF-S Nikkor 200-500mm F5.6E ED VR

Ngày ra mắt: 04-tháng 08-2015
Zoom lens, Nikon F (FX), 20058
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm F2.8E ED VR

Nikon AF-S Nikkor 24-70mm F2.8E ED VR

Ngày ra mắt: 04-tháng 08-2015
Zoom lens, Nikon F (FX), 20052
Nikon AF-S Nikkor 600mm F4E FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 600mm F4E FL ED VR

Ngày ra mắt: 02-tháng 07-2015
Prime lens, Nikon F (FX), 20054
Nikon AF-S Nikkor 500mm F4E FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 500mm F4E FL ED VR

Ngày ra mắt: 02-tháng 07-2015
Prime lens, Nikon F (FX), 20053
Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm F2.8-4E ED VR

Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm F2.8-4E ED VR

Ngày ra mắt: 02-tháng 07-2015
Zoom lens, Nikon F (DX), 20055
Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR

Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2015
Prime lens, Nikon F (FX), 2223
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm F4-5.6G ED VR II

Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm F4-5.6G ED VR II

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2015
Zoom lens, Nikon F (DX), 20050
2014
Nikon AF-S Nikkor 20mm F1.8G ED

Nikon AF-S Nikkor 20mm F1.8G ED

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2014
Prime lens, Nikon F (DX), 20051
Nikon AF-S Teleconverter TC-14E III

Nikon AF-S Teleconverter TC-14E III

Ngày ra mắt: 14-tháng 05-2014
Teleconverter, Nikon F (DX), 2219
Nikon AF-S Nikkor 400mm F2.8E FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 400mm F2.8E FL ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 05-2014
Prime lens, Nikon F (FX), 2217
Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm F3.5-6.3G ED VR

Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm F3.5-6.3G ED VR

Ngày ra mắt: 09-tháng 04-2014
Zoom lens, Nikon F (DX), 2216
Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR II

Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR II

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2014
Zoom lens, Nikon F (DX), 2211
Nikon AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED

Nikon AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2014
Prime lens, Nikon F (FX), 2215
2013
Nikon AF-S Nikkor 50mm F1.8G Special Edition

Nikon AF-S Nikkor 50mm F1.8G Special Edition

Ngày ra mắt: 04-tháng 11-2013
Prime lens, Nikon F (FX), 2214
Nikon AF-S Nikkor 58mm F1.4G

Nikon AF-S Nikkor 58mm F1.4G

Ngày ra mắt: 16-tháng 10-2013
Prime lens, Nikon F (FX), 2210
Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm F3.5-5.6G ED VR

Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm F3.5-5.6G ED VR

Ngày ra mắt: 06-tháng 08-2013
Zoom lens, Nikon F (DX), 2213
Nikon AF-S Nikkor 80-400mm F4.5-5.6G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 80-400mm F4.5-5.6G ED VR

Ngày ra mắt: 05-tháng 03-2013
Zoom lens, Nikon F (FX), 2208
Nikon AF-S Nikkor 18-35mm F3.5-4.5G ED

Nikon AF-S Nikkor 18-35mm F3.5-4.5G ED

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Zoom lens, Nikon F (FX), 2207
Nikon AF-S Nikkor 800mm F5.6E FL ED VR

Nikon AF-S Nikkor 800mm F5.6E FL ED VR

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Prime lens, Nikon F (FX), 2205
2012
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F4G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F4G ED VR

Ngày ra mắt: 24-tháng 10-2012
Zoom lens, Nikon F (FX), 2202
Nikon AF-S Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 06-2012
Zoom lens, Nikon F (FX), 2204
Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm F3.5-5.6G ED VR

Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm F3.5-5.6G ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 06-2012
Zoom lens, Nikon F (DX), 2196
Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8G

Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8G

Ngày ra mắt: 19-tháng 04-2012
Prime lens, Nikon F (FX), 2203
Nikon AF-S Nikkor 85mm F1.8G

Nikon AF-S Nikkor 85mm F1.8G

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2012
Prime lens, Nikon F (FX), 2201
2011
Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm F2.8

Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm F2.8

Ngày ra mắt: 11-tháng 07-2011
Prime lens, Nikon F (DX), 2200
Nikon AF-S Nikkor 50mm F1.8G

Nikon AF-S Nikkor 50mm F1.8G

Ngày ra mắt: 26-tháng 04-2011
Prime lens, Nikon F (FX), 2199
2010
Nikon AF-S Nikkor 200mm F2G ED VR II

Nikon AF-S Nikkor 200mm F2G ED VR II

Ngày ra mắt: 14-tháng 09-2010
Prime lens, Nikon F (FX), 2188
Nikon AF-S Nikkor 35mm F1.4G

Nikon AF-S Nikkor 35mm F1.4G

Ngày ra mắt: 14-tháng 09-2010
Prime lens, Nikon F (FX), 2198
Nikon AF-S Nikkor 28-300mm F3.5-5.6G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 28-300mm F3.5-5.6G ED VR

Ngày ra mắt: 19-tháng 08-2010
Zoom lens, Nikon F (FX), 2191
Nikon AF-S DX Nikkor 55-300mm F4.5-5.6G ED VR

Nikon AF-S DX Nikkor 55-300mm F4.5-5.6G ED VR

Ngày ra mắt: 19-tháng 08-2010
Zoom lens, Nikon F (DX), 2197
Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR

Ngày ra mắt: 19-tháng 08-2010
Zoom lens, Nikon F (FX), 2193
Nikon AF-S Nikkor 85mm F1.4G

Nikon AF-S Nikkor 85mm F1.4G

Ngày ra mắt: 18-tháng 08-2010
Prime lens, Nikon F (FX), 2195
Nikon AF-S Nikkor 200-400mm F4G ED VR II

Nikon AF-S Nikkor 200-400mm F4G ED VR II

Ngày ra mắt: 04-tháng 05-2010
Zoom lens, Nikon F (FX), 2187
Nikon AF-S Nikkor 16-35mm F4G ED VR

Nikon AF-S Nikkor 16-35mm F4G ED VR

Ngày ra mắt: 09-tháng 02-2010
Zoom lens, Nikon F (FX), 2182
Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.4G ED

Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.4G ED

Ngày ra mắt: 09-tháng 02-2010
Prime lens, Nikon F (FX), 2184
2009
Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III

Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III

Ngày ra mắt: 10-tháng 12-2009
Teleconverter, Nikon F (FX), 2189
Nikon AF-S Nikkor 300mm F2.8G ED VR II

Nikon AF-S Nikkor 300mm F2.8G ED VR II

Ngày ra mắt: 10-tháng 12-2009
Prime lens, Nikon F (FX), 2186
Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm F3.5G ED VR

Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm F3.5G ED VR

Ngày ra mắt: 14-tháng 10-2009
Prime lens, Nikon F (DX), 2190
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F2.8G ED VR II

Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F2.8G ED VR II

Ngày ra mắt: 30-tháng 07-2009
Zoom lens, Nikon F (FX), 2185


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây