Nikon - Máy ảnh DSLR

2018
Nikon D3500

Nikon D3500

Ngày ra mắt: 29-08-2018
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2017
Nikon D850

Nikon D850

Ngày ra mắt: 25-07-2017
46MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D7500

Nikon D7500

Ngày ra mắt: 11-04-2017
21MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
2016
Nikon D5600

Nikon D5600

Ngày ra mắt: 10-11-2016
24MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
Nikon D3400

Nikon D3400

Ngày ra mắt: 17-08-2016
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D500

Nikon D500

Ngày ra mắt: 05-01-2016
21MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
Nikon D5

Nikon D5

Ngày ra mắt: 04-01-2016
21MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
2015
Nikon D7200

Nikon D7200

Ngày ra mắt: 02-03-2015
24MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
Nikon D810A

Nikon D810A

Ngày ra mắt: 10-02-2015
36MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D5500

Nikon D5500

Ngày ra mắt: 06-01-2015
24MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
2014
Nikon D750

Nikon D750

Ngày ra mắt: 12-09-2014
24MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D810

Nikon D810

Ngày ra mắt: 25-06-2014
36MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D4S

Nikon D4S

Ngày ra mắt: 24-02-2014
16MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D3300

Nikon D3300

Ngày ra mắt: 06-01-2014
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2013
Nikon Df

Nikon Df

Ngày ra mắt: 04-11-2013
16MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D5300

Nikon D5300

Ngày ra mắt: 16-10-2013
24MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
Nikon D610

Nikon D610

Ngày ra mắt: 07-10-2013
24MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D7100

Nikon D7100

Ngày ra mắt: 20-02-2013
24MP, màn hình 3.2", cảm biến APS-C
2012
Nikon D5200

Nikon D5200

Ngày ra mắt: 06-11-2012
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D600

Nikon D600

Ngày ra mắt: 13-09-2012
24MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D3200

Nikon D3200

Ngày ra mắt: 19-04-2012
24MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D800E

Nikon D800E

Ngày ra mắt: 07-02-2012
36MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D800

Nikon D800

Ngày ra mắt: 07-02-2012
36MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
Nikon D4

Nikon D4

Ngày ra mắt: 06-01-2012
16MP, màn hình 3.2", cảm biến full frame
2011
Nikon D5100

Nikon D5100

Ngày ra mắt: 04-04-2011
16MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2010
Nikon D7000

Nikon D7000

Ngày ra mắt: 14-09-2010
16MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D3100

Nikon D3100

Ngày ra mắt: 18-08-2010
14MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
2009
Nikon D3S

Nikon D3S

Ngày ra mắt: 13-10-2009
12MP. màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D300S

Nikon D300S

Ngày ra mắt: 30-07-2009
12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D3000

Nikon D3000

Ngày ra mắt: 29-07-2009
10MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D5000

Nikon D5000

Ngày ra mắt: 14-04-2009
12MP, màn hình 2.7", cảm biến APS-C
2008
Nikon D3X

Nikon D3X

Ngày ra mắt: 01-12-2008
25MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D90

Nikon D90

Ngày ra mắt: 27-08-2008
12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D700

Nikon D700

Ngày ra mắt: 01-07-2008
12MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D60

Nikon D60

Ngày ra mắt: 29-01-2008
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2007
Nikon D300

Nikon D300

Ngày ra mắt: 23-08-2007
12MP, màn hình 3", cảm biến APS-C
Nikon D3

Nikon D3

Ngày ra mắt: 23-08-2007
12MP, màn hình 3", cảm biến full frame
Nikon D40X

Nikon D40X

Ngày ra mắt: 06-03-2007
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2006
Nikon D40

Nikon D40

Ngày ra mắt: 16-11-2006
6MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D80

Nikon D80

Ngày ra mắt: 09-08-2006
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D2Xs

Nikon D2Xs

Ngày ra mắt: 01-06-2006
12MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2005
Nikon D200

Nikon D200

Ngày ra mắt: 01-11-2005
10MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D70s

Nikon D70s

Ngày ra mắt: 20-04-2005
6MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
Nikon D50

Nikon D50

Ngày ra mắt: 20-04-2005
6MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
Nikon D2Hs

Nikon D2Hs

Ngày ra mắt: 16-02-2005
4MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2004
Nikon D2X

Nikon D2X

Ngày ra mắt: 16-09-2004
12MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
Nikon D70

Nikon D70

Ngày ra mắt: 28-01-2004
6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
2003
Nikon D2H

Nikon D2H

Ngày ra mắt: 22-07-2003
4MP, màn hình 2.5", cảm biến APS-C
2002
Nikon D100

Nikon D100

Ngày ra mắt: 06-02-2002
6MP, màn hình 1.8", cảm biến APS-C
2001
Nikon D1H

Nikon D1H

Ngày ra mắt: 05-02-2001
3MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
Nikon D1X

Nikon D1X

Ngày ra mắt: 05-02-2001
5MP, màn hình 2", cảm biến APS-C
1999
Nikon D1

Nikon D1

Ngày ra mắt: 15-06-1999
3MP, màn hình 2", cảm biến APS-C


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây