Sigma - Ống kính

2020
Sigma 65mm F2 DG DN

Sigma 65mm F2 DG DN

Ngày ra mắt: 30-tháng 11-2020
Prime lens, Leica L - Sony FE
Sigma 24mm F3.5 DG DN

Sigma 24mm F3.5 DG DN

Ngày ra mắt: 30-tháng 11-2020
Prime lens, Leica L - Sony FE
Sigma 35mm F2 DG DN

Sigma 35mm F2 DG DN

Ngày ra mắt: 30-tháng 11-2020
Prime lens, Leica L - Sony FE
Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro Art

Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro Art

Ngày ra mắt: 29-tháng 09-2020
Prime lens, L-Mount - Sony FE
Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

Ngày ra mắt: 04-tháng 08-2020
Prime lens, Leica SL - Sony FE
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (L-mount)

Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (L-mount)

Ngày ra mắt: 17-tháng 06-2020
Prime lens, Leica L
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary (L-mount)

Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary (L-mount)

Ngày ra mắt: 17-tháng 06-2020
Prime lens, Leica L
Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary

Ngày ra mắt: 17-tháng 06-2020
Zoom lens, Leica L - Sony FE
2019
Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art

Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art

Ngày ra mắt: 05-tháng 11-2019
Zoom lens, Leica L - Sony FE
Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

Ngày ra mắt: 10-tháng 07-2019
Zoom lens, Leica L - Sony FE
Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary

Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary

Ngày ra mắt: 10-tháng 07-2019
Prime lens, Leica L - Sony FE
Sigma 35mm F1.2 DG DN Art

Sigma 35mm F1.2 DG DN Art

Ngày ra mắt: 10-tháng 07-2019
Prime lens, Leica L - Sony FE
Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art (L-mount)

Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art (L-mount)

Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art (L-mount)

Ngày ra mắt: 25-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
2018
Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports

Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports

Ngày ra mắt: 25-tháng 09-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports

Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports

Ngày ra mắt: 25-tháng 09-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary

Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary

Ngày ra mắt: 25-tháng 09-2018
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E - Canon EF-M
Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 24-tháng 09-2018
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 24-tháng 09-2018
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art

Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2018
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2018
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE, 259
Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM Art

Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 08-tháng 02-2018
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
2017
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (Micro Four Thirds)

Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (Micro Four Thirds)

Ngày ra mắt: 24-tháng 10-2017
Prime lens, Micro Four Thirds, 402963
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (Sony E-mount)

Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary (Sony E-mount)

Ngày ra mắt: 24-tháng 10-2017
Prime lens, Sony E, 402965
Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art

Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2017
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2017
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art

Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2017
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art

Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 21-tháng 02-2017
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
2016
Sigma 500mm F4 DG OS HSM Sports

Sigma 500mm F4 DG OS HSM Sports

Ngày ra mắt: 19-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art

Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 19-tháng 09-2016
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 19-tháng 09-2016
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM Art

Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM Art

Ngày ra mắt: 23-tháng 02-2016
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (DX) - Sigma SA Bayonet
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary (Sony E-mount)

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary (Sony E-mount)

Ngày ra mắt: 23-tháng 02-2016
Prime lens, Sony E
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary (Micro Four Thirds)

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary (Micro Four Thirds)

Ngày ra mắt: 23-tháng 02-2016
Prime lens, Micro Four Thirds
2015
Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 15-tháng 10-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE
Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art

Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 18-tháng 06-2015
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet, 588
Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 09-tháng 02-2015
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony FE, 401
2014
Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

Ngày ra mắt: 11-tháng 09-2014
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 745
Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports

Ngày ra mắt: 11-tháng 09-2014
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet, 740
Sigma 18-300mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary

Sigma 18-300mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary

Ngày ra mắt: 11-tháng 09-2014
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 886
Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2014
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha DT
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 05-tháng 01-2014
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha - Sony FE, 311
2013
Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM Art

Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM Art

Ngày ra mắt: 15-tháng 10-2013
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 635
Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art

Ngày ra mắt: 17-tháng 04-2013
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha DT, 210
Sigma 60mm F2.8 DN Art

Sigma 60mm F2.8 DN Art

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E, 350
Sigma 19mm F2.8 DN Art

Sigma 19mm F2.8 DN Art

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E, 40B
Sigma 30mm F2.8 DN Art

Sigma 30mm F2.8 DN Art

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E, 33S
Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art

Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art

Ngày ra mắt: 28-tháng 01-2013
Prime lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sigma SA Bayonet, 301
2012
Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM Sports

Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM Sports

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet, 137
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha - Sony FE, 340
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha DT, 884
Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM

Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM

Ngày ra mắt: 15-tháng 06-2012
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha DT, 883
Sigma 19mm F2.8 EX DN

Sigma 19mm F2.8 EX DN

Ngày ra mắt: 09-tháng 01-2012
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E
Sigma 30mm F2.8 EX DN

Sigma 30mm F2.8 EX DN

Ngày ra mắt: 09-tháng 01-2012
Prime lens, Micro Four Thirds - Sony E
Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM

Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM

Ngày ra mắt: 09-tháng 01-2012
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 107
2011
Sigma 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM

Ngày ra mắt: 09-tháng 10-2011
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Pentax KAF3 - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha DT
Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro

Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro

Ngày ra mắt: 08-tháng 02-2011
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 258
Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM

Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet - Sony/Minolta Alpha, 204
Sigma APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM

Sigma APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM

Ngày ra mắt: 07-tháng 02-2011
Zoom lens, Canon EF-S - Nikon F (DX) - Sigma SA Bayonet
2010
Sigma APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM

Sigma APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM

Ngày ra mắt: 21-tháng 09-2010
Zoom lens, Canon EF - Nikon F (FX)
Sigma APO Macro 150mm F2.8 EX DG OS HSM

Sigma APO Macro 150mm F2.8 EX DG OS HSM

Ngày ra mắt: 21-tháng 09-2010
Prime lens, Canon EF - Nikon F (FX) - Sigma SA Bayonet, 106


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây