Panasonic - Ống kính

2020
Panasonic Lumix S 85mm F1.8

Panasonic Lumix S 85mm F1.8

Ngày ra mắt: 04-tháng 11-2020
Prime lens, L-Mount, S-S85
Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6

Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6

Ngày ra mắt: 26-tháng 05-2020
Zoom lens, Leica L
2019
Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S.

Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S.

Ngày ra mắt: 05-tháng 11-2019
Zoom lens, Leica L, S-E70200
Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4

Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4

Ngày ra mắt: 05-tháng 11-2019
Zoom lens, Leica L, S-R1635
Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8

Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2019
Zoom lens, Leica L
Panasonic Leica DG Summilux 25mm F1.4 II ASPH

Panasonic Leica DG Summilux 25mm F1.4 II ASPH

Ngày ra mắt: 26-tháng 08-2019
Prime lens, Micro Four Thirds
Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH

Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2019
Zoom lens, Micro Four Thirds
Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 II ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 II ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 05-tháng 04-2019
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FSA14140
Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS

Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2019
Zoom lens, Leica L
Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4 OIS

Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4 OIS

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2019
Zoom lens, Leica L
Panasonic Lumix S Pro 50mm F1.4

Panasonic Lumix S Pro 50mm F1.4

Ngày ra mắt: 01-tháng 02-2019
Prime lens, Leica L
2018
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm F2.8-4 ASPH Power OIS

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm F2.8-4 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2018
Zoom lens, Micro Four Thirds
2017
Panasonic Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power OIS

Panasonic Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power OIS

Ngày ra mắt: 08-tháng 11-2017
Prime lens, Micro Four Thirds
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm F2.8-4 ASPH

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm F2.8-4 ASPH

Ngày ra mắt: 19-tháng 04-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds
Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4-5.6 II Power OIS

Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4-5.6 II Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS100300
Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 II ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 II ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-HSA12035
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4 ASPH Power OIS

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-ES12060
Panasonic Lumix G Vario 45-200mm F4-5.6 II Power OIS

Panasonic Lumix G Vario 45-200mm F4-5.6 II Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS045200
Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm F2.8 II Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm F2.8 II Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2017
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-HS35100
2016
Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm F1.4 ASPH

Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm F1.4 ASPH

Ngày ra mắt: 15-tháng 06-2016
Prime lens, Micro Four Thirds, H-X012
Panasonic Lumix G Vario 12-60mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G Vario 12-60mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 24-tháng 02-2016
Zoom lens, Micro Four Thirds
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3 ASPH Power OIS

Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 04-tháng 01-2016
Zoom lens, Micro Four Thirds
2015
Panasonic Lumix G 25mm F1.7 ASPH

Panasonic Lumix G 25mm F1.7 ASPH

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2015
Prime lens, Micro Four Thirds, H-H025K
Panasonic Lumix G Macro 30mm F2.8 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Macro 30mm F2.8 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2015
Prime lens, Micro Four Thirds, H-HS030
Panasonic Lumix G 42.5mm F1.7 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G 42.5mm F1.7 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 22-tháng 02-2015
Prime lens, Micro Four Thirds, H-HS043K
2014
Panasonic Lumix G 14mm F2.5 II ASPH

Panasonic Lumix G 14mm F2.5 II ASPH

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Prime lens, Micro Four Thirds, H-H014AK
Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F4-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F4-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 15-tháng 09-2014
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS35100K
Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH

Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH

Ngày ra mắt: 24-tháng 03-2014
Prime lens, Micro Four Thirds, H-X015
Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 ASPH POWER OIS

Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 ASPH POWER OIS

Ngày ra mắt: 06-tháng 01-2014
Prime lens, Micro Four Thirds, H-NS043
2013
Panasonic Lumix G Vario 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 17-tháng 10-2013
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS12032K
Panasonic Lumix G 20mm F1.7 II ASPH

Panasonic Lumix G 20mm F1.7 II ASPH

Ngày ra mắt: 27-tháng 06-2013
Prime lens, Micro Four Thirds, H-H020A
Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 24-tháng 04-2013
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS14140
Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 29-tháng 01-2013
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS1442A
2012
Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm F2.8 Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm F2.8 Power OIS

Ngày ra mắt: 17-tháng 09-2012
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-HS35100
Panasonic Lumix G Vario 45-150mm F4-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 45-150mm F4-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 18-tháng 07-2012
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS45150
Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 21-tháng 05-2012
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-HS12035
2011
Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4-5.6 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4-5.6 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 25-tháng 08-2011
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-PS45175K
Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS

Ngày ra mắt: 25-tháng 08-2011
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-PS14042S
Panasonic Leica Summilux DG 25mm F1.4

Panasonic Leica Summilux DG 25mm F1.4

Ngày ra mắt: 12-tháng 06-2011
Prime lens, Micro Four Thirds, L-X025
2010
Panasonic Lumix G 3D 12.5mm F12

Panasonic Lumix G 3D 12.5mm F12

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2010
Prime lens, Micro Four Thirds, H-FT012
Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4-5.6 Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4-5.6 Mega OIS

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2010
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS100300
Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH

Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH

Ngày ra mắt: 20-tháng 09-2010
Prime lens, Micro Four Thirds, H-H014AK
Panasonic Lumix G Fisheye 8mm F3.5

Panasonic Lumix G Fisheye 8mm F3.5

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2010
Prime lens, Micro Four Thirds, H-F008
Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 06-tháng 03-2010
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS014042
2009
Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm F2.8 ASPH Mega OIS

Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm F2.8 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2009
Prime lens, Micro Four Thirds, H-ES045
Panasonic Lumix G 20mm F1.7 ASPH

Panasonic Lumix G 20mm F1.7 ASPH

Ngày ra mắt: 01-tháng 09-2009
Prime lens, Micro Four Thirds, H-H020
Panasonic Lumix G Vario 7-14mm F4 ASPH

Panasonic Lumix G Vario 7-14mm F4 ASPH

Ngày ra mắt: 02-tháng 03-2009
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-F007014
Panasonic Lumix G Vario HD 14-140mm F4-5.8 Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario HD 14-140mm F4-5.8 Mega OIS

Ngày ra mắt: 02-tháng 03-2009
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-VS014140
2008
Panasonic Lumix G Vario 14-45mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 14-45mm F3.5-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2008
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS014045
Panasonic Lumix G Vario 45-200mm F4-5.6 Mega OIS

Panasonic Lumix G Vario 45-200mm F4-5.6 Mega OIS

Ngày ra mắt: 12-tháng 09-2008
Zoom lens, Micro Four Thirds, H-FS045200
2007
Panasonic Leica D Vario-Elmar 14-50mm F3.8-5.6 ASPH Mega OIS

Panasonic Leica D Vario-Elmar 14-50mm F3.8-5.6 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 30-tháng 08-2007
Zoom lens, Four Thirds, L-RS014050
Panasonic Leica D Summilux Asph 25mm F1.4

Panasonic Leica D Summilux Asph 25mm F1.4

Ngày ra mắt: 07-tháng 03-2007
Prime lens, Four Thirds, H-X025
Panasonic Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 Asph Mega OIS

Panasonic Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 Asph Mega OIS

Ngày ra mắt: 07-tháng 03-2007
Zoom lens, Four Thirds, L-RS014150
2006
Panasonic Leica D Vario-Elmarit 14-50mm F2.8-3.5 ASPH Mega OIS

Panasonic Leica D Vario-Elmarit 14-50mm F2.8-3.5 ASPH Mega OIS

Ngày ra mắt: 26-tháng 02-2006
Zoom lens, Four Thirds, L-ES014050


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây